Transformatie Digital Factory: Agoria ondersteunt uw digitale strategie met DigiCoach | Agoria

Transformatie Digital Factory: Agoria ondersteunt uw digitale strategie met DigiCoach

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/06/20 door Sibylle Dechamps
In deze artikelreeks presenteren we de zeven essentiële transformatiedomeinen die een rol spelen in het "Factory of the Future"-proces dat Agoria en Sirris in kaart hebben gebracht. We gaan verder met de Digitale fabriek en focussen op het belang van een digitale cultuur in de onderneming.

Digitalisering moet worden geïntegreerd in de algemene bedrijfsstrategie

Op basis van een enquête bij 400 industriële kmo's hebben we drie cruciale domeinen geïdentificeerd die ontwikkeld moeten worden voor een geslaagde digitale transformatie:

- Digitalisering van processen
- Digitale innovatie
- Digitale cultuur

Gevestigde ondernemingen die een digitale transformatie overwegen, hebben doorgaans de ambitie om hun processen te automatiseren en te verbeteren. In feite heeft 80% van de Belgische industriële kmo's al een of andere vorm van digitalisering van de processen ingezet, maar meestal niet op een geïntegreerde manier. Maar zelfs wanneer u uw activiteiten volledig transformeert, moet dit gebeuren binnen een algemene bedrijfsstrategie om het volledige digitale ondernemingspotentieel te benutten.

 

Afbeelding

Productiebedrijven staan vandaag voor grote uitdagingen. Midden in een wereldwijde vertraging krijgen ze nu ook af te rekenen met de coronapandemie. Een digitale transformatie is meer dan ooit nodig om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en relevant te blijven in een digitaal ecosysteem. Agoria heeft onlangs het DigiCoach-programma gelanceerd om Belgische bedrijven te ondersteunen in hun digitale ambities.

 Hier komt digitale innovatie in beeld. Met digitale innovatie bedoelen we de introductie van digitale producten of diensten, digitale businessmodellen en investeringen in nieuwe technologieën zoals AI, cyberveiligheid en 5G. Uiteindelijk zijn het aanbod en het businessmodel in het kader waarvan het wordt aangeboden, hetgeen uw klanten zullen ervaren.

"Klanten zijn niet geïnteresseerd in het kopen van producten of diensten op zich. Ze hebben problemen die ze willen oplossen en doelen die ze willen bereiken. Dit zijn opdrachten die ze willen uitvoeren", klinkt het bij Clayton Christensen in zijn boek The Innovator's Solution uit 2003.

Het belang om de uitdagingen van klanten te begrijpen, en zelfs de uitdagingen van hún klanten, en te experimenteren met hoe dit wordt vertaald naar de oplossingen die u zult aanbieden en naar de manieren waarop u die zult aanbieden, mag dan ook niet worden onderschat.

Hoewel ons onderzoek vooral was gericht op processen en innovatie, hebben we ons wel verdiept in de bedrijfscultuur om te begrijpen hoe digitale maturiteit invloed heeft op digitale cultuur.

We ontdekten dat de belangrijkste succesfactor was dat de verantwoordelijkheid voor het digitale transformatieprogramma duidelijk werd toegewezen binnen de organisatie. Die persoon, die over alle nodige kennis beschikt, moet voortdurend de kloof tussen alle niveaus en afdelingen in de organisatie overbruggen. Uiteindelijk is die persoon er ook voor verantwoordelijk om het digitaliseringsprogramma te integreren op het strategie-implementatieniveau. Alle niveaus van medewerkers moeten betrokken worden bij het verzamelen van de eisen en het uitvoeren van de nodige coaching. Tot slot kan de transformatie worden ondersteund en/of versneld door een beroep te doen op aanbieders van digitale oplossingen.

In 2019 lanceerde Agoria het DigiCoach-programma om de kloof tussen digitale hervormers en aanbieders van digitale oplossingen te overbruggen. Een nieuw digitaal platform van Agoria biedt nu al drie onlinetools aan voor alle soorten ondernemingen. Op het platform zijn ook meer dan dertig Belgische digitale-transformatiecases te vinden die de relevantie van digitale transformatie op onze eigen markten illustreren.

Tool nr. 1: DigiScan

Met de DigiScan kunnen bedrijven zichzelf online benchmarken op het vlak van digitale proces-, innovatie- en cultuurmaturiteit en zich zo vergelijken met de top 20 van digitale performers onder de Belgische industriële kmo's. Aangezien verschillende medewerkers van hetzelfde bedrijf de enquête kunnen invullen, hebben we al interessante inzichten verkregen. In één geval bleek bijvoorbeeld dat verschillende collega's tot vergelijkbare conclusies kwamen met betrekking tot proces- en innovatiematuriteit, maar werd een breder spectrum aan antwoorden vastgesteld wanneer het ging om digitale cultuur. Met die kennis werd een diepgaandere analyse van de oorzaken van deze verschillende opvattingen uitgevoerd.

Tool nr. 2: DigiConnect

DigiConnect is een onlinetool om aanbieders van digitale oplossingen te verbinden met hun potentiële klanten. De tool biedt toegevoegde waarde dankzij een gecureerde indeling zodat de digitale dienstverleners gemakkelijk kunnen worden gevonden door bedrijven die verder willen digitaliseren. In de tool zijn al 230 bedrijven samengebracht uit de verschillende focusdomeinen van Agoria met betrekking tot processen, leveranciers van specifieke productiediensten, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en – last but not least – aanbieders van oplossingen die specifiek gericht zijn op coronagerelateerde uitdagingen.

Tool nr. 3: DigiSkills

 DigiSkills is een onlinetool om uw portfolio van individuele digitale vaardigheden – nu en in de toekomst – te beoordelen, ook voor verschillende functies. U krijgt een persoonlijk digitaal paspoort waarmee u uw groeitraject voor uw huidige functie of voor een beoogde toekomstige functie in kaart kunt brengen.

Om aan te tonen dat digitalisering echt plaatsvindt in Belgische industriële ondernemingen, publiceren we Belgische gebruikscases vanuit klantperspectief. Enkele voorbeelden:

  • Teksam bouwt telescoopmasten en heeft de snelheid van zijn productie opgevoerd door de implementatie van het ERP-pakket Trivest Ridder iQ, dat volledig aan de behoeften van Teksam werd aangepast.

    Afbeelding

  • Machinebouwer Merco Machines heeft 25% tijdwinst geboekt door zijn data te centraliseren in samenwerking met IT-partner Savaco. Een perfect voorbeeld van IT/OT-integratie.

    Afbeelding

  • Entrematic Dynaco stimuleert de verkoop door de implementatie van een productconfigurator van Hive CPQ.

    Afbeelding

Meer informatie over hoe Agoria u ondersteunt bij uw digitale-transformatieambities vindt u op de DigiCoach-website https://www.agoria.be/nl/digicoach.

Lees ook: 

Benieuwd waar uw onderneming staat in het transformatieproces met het oog op de fabriek van de toekomst?
Vul dan de FoF Scan-vragenlijst in van ADMA (European ADvanced MAnufacturing Support Centre, waarvan Agoria en Sirris partners zijn).

Was dit artikel nuttig?