'Beste, zal ik u linken met … ?' | Agoria

'Beste, zal ik u linken met … ?'

Afbeelding
Gepubliceerd op 26/01/21 door Paul Peeters
Van wie ontvangt ook u ongetwijfeld heel regelmatig professionele connectie-suggesties? Juist ja, van dat verdomd slimme LinkedIn. In 2011 naar de beurs gegaan aan een koers van 35 US$, in 2016 overgenomen door Microsoft voor 26mrd US$ en momenteel noterend aan een koers van om en bij 195 US$. Mooi bedrijfje, nietwaar? Stelt u zich nu eens even voor dat u data van uw bedrijfsprocess even simpel en veilig zou kunnen delen als contacten in LinkedIn…

 

Afbeelding

Smart connected Factories

Terwijl er een onmiskenbaar streven bestaat naar “Smart Connected Factories”, blijkt dat veel bedrijven elkaar op digitaal vlak nog moeten vinden. Brede samenwerkingsverbanden worden concreet aangegaan en zijn geborgd door contracten, orders, specificaties, designtekeningen tot zelfs ondersteuning binnen engineering. Echter, de digitale integratie is vaak de horde die genomen moet worden en die bemoeilijkt wordt door archaïsche, bureaucratische procedures en processen.

Baten doorheen de ganse value chain

Door de informatie uit de bestaande handels- en businessrelaties aan te wenden, en in de juiste specifieke context te plaatsen, kan hieruit de digitale connectiviteit gefaciliteerd, beheerd én gecontroleerd worden. Het uitbreiden van de interconnectiviteit zal de uitwisseling van digitale informatie significant verhogen, en de daaraan verbonden economische baten binnen bereik brengen van alle deelnemers, (near) real-time en over de gehele value chain heen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reductie van excess & obsolete verliezen, planningsoptimalisatie met kortere cycli, reductie van kwaliteitsverliezen & versnellen van co-creatie.

Doet u mee?

Het “ITEA3 call 7 Trust Linking”-dossier biedt een unieke kans om via Europese ondersteuning een platform over de landen heen uit te rollen. 

Concreet willen we het idee verder uitwerken, testen en demonstreren om het daarna concreet gestalte te geven door toepassing in de deelnemende bedrijven.

Vier Nederlandse bedrijven uit de Brainport Industries cluster stapten reeds mee aan boord. Bent u de volgende deelnemer? Neem dan zeker contact op met Paul Peeters (paul.peeters@agoria.be).

Was dit artikel nuttig?