Sectoren kunnen kader met betrekking tot loopbaansparen beginnen uitwerken | Agoria

Sectoren kunnen kader met betrekking tot loopbaansparen beginnen uitwerken

Gepubliceerd op 31/01/18 door Elke De Coninck
Aangezien er voor 1 februari 2018 geen cao zal worden gesloten in de NAR betreffende het loopbaansparen, ligt het initiatief voor de invoering en omkadering ervan nu bij de sectoren en/of de ondernemingen.

Het loopbaansparen kan door een sector-cao worden ingevoerd en uitgewerkt. Bij ontstentenis van een sector-cao gesloten binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanhangigmaking bij de voorzitter van het bevoegd PC door een organisatie vertegenwoordigd in het PC of door een individuele onderneming, kan op ondernemingsvlak een cao worden gesloten waarin een kader met betrekking tot het loopbaansparen wordt vastgelegd. De cao moet verplicht een aantal regels vastleggen (lees hier meer over het stelsel van loopbaansparen).

Met het stelsel van loopbaansparen kan de werknemer tijd opsparen om later tijdens de duur van zijn dienstbetrekking op te nemen als verlof. Op die manier krijgt de werknemer de gelegenheid om zijn loopbaan voor een stuk zelf te sturen. Uiteindelijk komt dit de arbeidsorganisatie ook ten goede.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?