Coronamaatregel: tijdelijke inperking van beslagen | Agoria

Coronamaatregel: tijdelijke inperking van beslagen

Afbeelding
Gepubliceerd op 16/06/20 door Petra Vindevogel
Met een wet van 20 mei 2020 besliste de overheid om de mogelijkheden van beslag tegen natuurlijke personen tijdelijk op te schorten. Inmiddels werd een wetsvoorstel ingediend om deze maatregel te verlengen tot 17 juli 2020 en ook toepasselijk te maken op loonoverdrachten. 

Update 22/6/2020: de overheid besliste uiteindelijk om deze maatregel niet te verlengen maar om particulieren, die in deze crisistijd bijkomend te kampen hebben met schulden, op een andere manier te beschermen.

Nieuwe beslagen

In de periode van 30 mei 2020 tot 17 juni 2020 zal er geen bewarend of uitvoerend beslag onder derden kunnen gelegd worden op het loon van een werknemer.

Een beslag dat in die periode aan de werkgever wordt betekend, zal moeten wachten tot 17 juni 2020.

Lopende beslagen

Een bewarend of uitvoerend beslag dat vóór 30 mei 2020 werd gelegd, wordt niet opgeschort en zal verder normaal uitgevoerd worden.

Uitzonderingen

Deze tijdelijke opschorting geldt niet:

  • Voor beslagen wegens onderhoudsgelden;
  • In geval de schuldenaar akkoord gaat met het beslag;
  • In geval van een invordering van een veroordeling in strafzaken;
  • In geval van een invordering  van sommen verschuldigd uit hoofde van belastingen, taksen, administratieve en fiscale geldboeten, …
  • In geval van kennisgevingen van wettelijke hypotheken.

Mogelijke verlenging en uitbreiding

Er werd een wetsvoorstel ingediend om deze maatregel te verlengen tot 17 juli 2020 en ook toepasselijk te maken op loonoverdrachten. 

Bronnen: Wet dd 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19; en Wetsvoorstel dd 27 mei tot tijdelijke inperking van het loonbeslag, de loonoverdracht en het uitvoerend beslag tegen particulieren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer

 


Was dit artikel nuttig?