Coronamaatregel: tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren en tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels | Agoria

Coronamaatregel: tijdelijke inperking van bepaalde beslagen tegen particulieren en tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels

Afbeelding
Gepubliceerd op 06/01/21 door Petra Vindevogel
Met de Wet van 20 december 2020 worden o.a. twee maatregelen genomen om de inkomsten van particulieren te beschermen tegen de gevolgen van de huidige crisis. Het gaat hierbij om twee bepalingen die de overheid vorig jaar reeds (tijdelijk) had voorzien en die nu opnieuw hernomen worden.

Tijdelijke inperking van bepaalde beslagen

In de periode tussen 24 december 2020 en 31 januari 2021 zal er geen bewarend of uitvoerend beslag kunnen worden gelegd, noch een overdracht kunnen worden doorgevoerd op het loon van een werknemer.

Tijdens voormelde periode worden deze mogelijkheden tijdelijk opgeschort, behalve in geval van:

  • beslagen wegens onderhoudsgelden;
  • akkoord van de schuldenaar met het beslag;
  • een invordering van een veroordeling in strafzaken;
  • een invordering van sommen verschuldigd uit hoofde van belastingen, taksen, administratieve en fiscale geldboeten, enz.;
  • kennisgevingen van wettelijke hypotheken.

Deze maatregel kan eventueel verlengd worden ná 31 januari 2021.

Tijdelijke verhoging van de loongrenzen bij beslag en overdracht

Het deel van het inkomen van een werknemer dat vatbaar is voor beslag of overdracht wordt berekend op basis van loongrenzen. Deze grenzen zijn verschillend naargelang of het een beroeps- of vervangingsinkomen betreft.

In de periode tussen 24 december 2020 en 31 maart 2021 worden de loongrenzen tijdelijk verhoogd, waardoor de betrokken werknemers een hoger nettoloon overhouden.

Beroepsinkomen

Verhoogde grenzen

Beslagbare inkomsten

Loon tot  € 1.366,00

Geen beslag

Loon tussen € 1.366,01 en 1.467,00

20%

Loon tussen € 1.467,01 en 1.619,00

30%

Loon tussen € 1.619,01 en 1.770,00

40%

Loon boven € 1.770,00

100%

Vervangingsinkomen

Verhoogde grenzen

Beslagbare inkomsten

Inkomsten tot € 1.366,00

Geen beslag

Inkomsten tussen € 1.366,01 en 1.467,00

20%

Inkomsten tussen € 1.467,01 en 1.770,00

40%

Inkomsten boven € 1.770,00

100%

Het vrijgesteld bedrag voor kinderen ten laste wordt verhoogd tot € 84 per kind.

Deze maatregel kan eventueel verlengd worden ná 31 maart 2021.

Bron: Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) (BS 24/12/2020)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio :

  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen
Was dit artikel nuttig?