Klimaatneutraal (ver)bouwen is maatwerk | Agoria

Klimaatneutraal (ver)bouwen is maatwerk

Het spreekt voor zich dat de eigenaars van de 5.000.000 gebouwen in België niet allen dezelfde beweegredenen of ondersteuning nodig hebben om te starten met klimaatrenovatie. Daar waar budget een belangrijke drempel is voor sommigen, zullen rendement en inkomsten uit verhuur belangrijke argumenten zijn voor anderen. Elke discussie heeft zijn waarde. Dus als we iedereen willen overtuigen om bij te dragen aan een klimaatneutraal gebouwenpark tegen 2050, zullen we een doelgroepgerichte aanpak moeten hanteren.

 

Klimaatneutraal (ver)bouwen is niet louter een financiële kwestie

Of eigenaars van gebouwen wel of niet aan klimaatrenovatie willen doen, hangt af van hun positie in de vastgoedmarkt. Zo blijkt uit studies die Agoria in dit verband heeft uitgevoerd dat ongeveer de helft van de eigenaars onvoldoende budget heeft voor een klimaatrenovatie. Voor eigenaars met beschikbaar budget die hun eigen pand bewonen blijkt klimaatrenovatie niet louter een financiële overweging. Meer comfort en levenskwaliteit zijn voor hen een nog belangrijkere motivator.

Voor verhuurders met beschikbaar budget is klimaatrenovatie dan weer eerder een financiële kwestie waarbij kosten en baten tegen mekaar worden afgewogen. Financiële overheidssteun voor wie klimaatneutraal wil renoveren, zal zeker een bepaalde doelgroep aanspreken, maar niet iedereen. Er zal dus meer nodig zijn om iedereen overtuigd te krijgen van klimaatrenovatie. 

Klimaatneutraal (ver)bouwen
 
Comfort

Comfort is een even belangrijk gespreksonderwerp   

Eigenaars die vandaag het budget hebben om te renoveren, doen dat niet altijd omwille van de voordelen voor het klimaat. Vaak gaat de aandacht naar meer comfort. Nochtans is het vandaag perfect mogelijk om comfort en klimaatneutraliteit in één renovatieoplossing te combineren. 

Onbekend is vaak echter onbemind, dus om een klimaatneutraal gebouwenpark neer te zetten, moet men eerst eigenaars duidelijk uitleggen hoe klimaatneutraliteit ook hun comfort kan vergroten. Of sterker nog: hoe comfortrenovaties misschien eerder als klimaatrenovaties moeten worden bekeken. Want een eigenaar die verbouwt op basis van klimaatprestatie, kan met een deelrenovatie plus hernieuwbare energie soms meer bereiken – zowel qua comfort als qua klimaatneutraliteit – dan door te investeren in een volledige renovatie. Met andere woorden: met een klimaatneutrale renovatie krijg je meer waarde voor je geld en gebouw, in meer dan één opzicht. Als dat geen ultieme beloning is.

 

Studie: De financiële barrière voor klimaat- en comfortrenovaties

Professor en doctor in de economie Johan Albrecht van de UGent deed op vraag van Agoria een studie naar de mogelijkheid van eigenaars om een klimaatrenovatie te kunnen betalen. Daar waar ongeveer de helft van de eigenaars voldoende budget blijkt te hebben, zetten ze dit eerder in voor een comfortrenovatie.

Download de studie
 

Doe een beroep op onze expertise

Vragen over klimaatneutraal bouwen? We praten graag over uw mogelijkheden op weg naar een duurzaam (ver)bouwbeleid voor iedereen.

Contacteer ons