Europese Commissie geeft interpretatie van WEEE2 in FAQ | Agoria

Europese Commissie geeft interpretatie van WEEE2 in FAQ

Gepubliceerd op 24/04/14

Het DG Leefmilieu van de Europese Commissie heeft de definitieve versie van de Frequently Asked Questions (FAQ) over de herziene richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) gepubliceerd.

Deze FAQ verduidelijkt bepaalde aspecten van de richtlijn 2012/19/EU maar heeft geen juridische waarde als dusdanig. Wij zullen deze nota bespreken met de gewestelijke overheidsinstanties die voor WEEE bevoegd zijn. Aarzel niet om ons uw commentaar of vragen voor te leggen.

Enkele interessante punten in deze FAQ :

Toepassingsgebied

 • Een beslissingsboom op p.24 geeft een duidelijke voorstelling van de scope. De criteria worden in bijlage 2 uitgelegd.
 • Componenten vallen buiten de scope (3.6).
 • Sommige RFID-tags, kabels en antennes vallen binnen het toepassingsgebied (3.7 – 3.8) net zoals inktpatronen (met elektronische componenten) en vermogensomzetters (3.10).
 • Retrofit LED-lampen vallen binnen de scope maar LED-chips en voor inbouw bestemde modules niet (3.13).
 • Het geval van IT-uitrusting die in vaste installaties of industriële tools is geïntegreerd (3.17).
 • Een aangevulde interpretatie betreffende toestellen op gas (4.1).
 • Voor de interpretatie van "large-scale fixed installations" (LSFI) en "large-scale industrial tools" (LSIT) wordt gewoon verwezen naar het RoHS 2 FAQ Document (4.2), zonder andere verduidelijkingen.
 • Onderscheid "huishoudelijke/professionele" uitrusting.
 • Invoering van een onderscheid tussen 'professionele' fotovoltaïsche panelen en 'huishoudelijke' (4.6).

Inzamelingsdoelstelling

 • De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het halen van het inzamelingspercentage (de vorige formulering was ambigu) (7.1).
 • Bevestiging dat de verschillende inzamelaars en verwerkers verplicht zijn hun gegevens gratis aan de lidstaten te rapporteren (7.5).

Shipment

 • De interpretatie van de garantie (bijlage VI – 2a) is ruimer dan de wettelijke garantie (11.3)
 • Het geval van uitrusting in

De rest is gereserveerd voor Agoria leden