REACH toolbox voor de communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen | Agoria

REACH toolbox voor de communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen

Afbeelding
Gepubliceerd op 22/02/18 door Dries Vanneste
U wil tegemoet komen aan de striktere interpretatie van de verplichtingen voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen onder REACH op een pragmatische en kosten-efficiënte manier. Maar wat houden deze verplichtingen concreet in? Hoe begint u aan de invulling ervan? Download onze toolbox en vind een concrete methodologie om in uw bedrijf aan de slag te gaan.

Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) verscherpte de communicatie- en notificatieverplichtingen voor zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen onder de REACH-verordening. Het EHJ oordeelde dat de drempelwaarde van 0,1% gewichtsconcentratie van zeer zorgwekkende stoffen in een (complex) voorwerp van toepassing is op elk samenstellend onderdeel van het voorwerp. Dit maakt het voor bedrijven met complexe voorwerpen en complexe toeleverketens niet eenvoudig om aan deze verplichtingen te voldoen.

De aangepaste gids van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) inzake de verplichtingen voor stoffen in voorwerpen onder REACH komt tegemoet aan de uitspraak van het EHJ, maar biedt geen praktische methodologie voor bedrijven om aan de striktere verplichtingen te voldoen. De REACH-toolbox van Agoria zal u die methodologie wél aanreiken.

U krijgt in het eerste deel van het document een overzicht van de diverse verplichtingen rond zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen onder REACH. Het tweede deel biedt een concreet viervoudig stappenplan. Op basis van voorgestelde criteria gelinkt aan uw voorwerpen en leveranciers, bent u via de toolbox in staat om het toepassingsgebied van de verplichtingen verkleinen. Vervolgens kan u een gericht actieplan opstellen en ervoor zorgen dat u ook in de toekomst aan de verplichtingen voldoet.

Download hierna onze toolbox over de communicatieverplichtingen van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen en vind een concrete methodologie om op een pragmatische, gestructureerde wijze met de striktere interpretatie van de verplichtingen aan de slag te gaan in uw bedrijf.

Wilt u een meer diepgaande ondersteuning van Agoria in de interne implementatie om aan deze verplichting te voldoen dan kan dit ook. Agoria biedt een hands-on coaching traject aan. Hierbij helpen we u om met een project team de verplichtingen en de verschillende keuzes scherp te stellen, zodat u de inspanningen om te voldoen aan deze strengere communicatie verplichting op een optimale wijze kunt invullen.

De Belgische overheid plant in het voorjaar een inspectie campagne op te starten over deze bijkomende verplichting. Belangrijk is om u degelijk voor te bereiden op deze inspectie en de toolbox van Agoria is hiervoor een ideaal hulpmiddel!

Download hier de REACH toolbox

Was dit artikel nuttig?