REACH: 8 nieuwe stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

REACH: 8 nieuwe stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie

Gepubliceerd op 21/12/10 door Patrick Van den Bossche
De huidige kandidaatslijst van stoffen voor autorisatie wordt aangevuld met acht bijkomende stoffen. Van belang voor de bedrijven actief in de oppervlaktebehandeling van metalen is de toevoeging van chroomtrioxide en de aanverwante stoffen. Het aantal stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie komt daarmee op 46.

De 8 stoffen

De stoffen die aan de kandidaatslijst worden toegevoegd zijn:

  • kobaltsulfaat
  • kobaltdinitraat
  • kobaltcarbonaat
  • kobaltdiacetaat
  • 2-methoxyethanol
  • 2-ethoxyehanol
  • chroomtrioxide
  • zuren gegenereerd door chroomtrioxide en zijn oligomeren zoals chroomzuur, dichroomzuur en oligomeren van chroomzuur en dirchroomzuur

Bijkomende verplichtingen

Door de opname van deze stoffen op de kandidaatslijst voor autorisatie moeten bedrijven die voorwerpen op de markt brengen waarin deze stoffen aanwezig zijn in een concentratie groter dan 0,1% (gewichtsprocent), de aanwezigheid van deze stoffen melden aan hun klanten en hen voldoende informatie verstrekken om een veilig gebruik van het voorwerp te garanderen. Voor eindconsumenten moet dit enkel gebeuren binnen de 45 dagen nadat de consument daar expliciet om vraagt.

Agoria informeert u over REACH

Op 27 januari 2011 in de namiddag organiseert Agoria een nieuwe workshop over de recentste ontwikkelingen op het vlak van REACH. We stellen er u tevens de tweede module van de REACH Compliance Tool voor. Een gedetailleerd programma voor deze namiddag verschijnt later in Agoria Online. Noteer alvast deze datum in uw agenda.

Persbericht ECHA (Engels)

De rest is gereserveerd voor Agoria leden