Ook Denemarken voert nanoregister in | Agoria

Ook Denemarken voert nanoregister in

Gepubliceerd op 27/06/14 door Patrick Van den Bossche

Denemarken heeft op 17 juni 2014 een Deens nanomaterialenregister gepubliceerd. Dat gebeurde door middel van zijn ‘Besluit betreffende een register van preparaten en goederen, die nanomaterialen bevatten, en de meldingsplicht van producenten en importeurs bij het register’.

Deens nanoregister

Op basis van §2 omvat de meldingsplicht bij het Deens nanoregister preparaten en goederen die zijn bedoeld voor de verkoop voor privégebruiken die nanomaterialen bevatten,

  • waarbij het nanomateriaal zelf wordt vrijgegeven bij normaal of redelijk verwacht gebruik van het preparaat of de goederen,
  • of waarbij het nanomateriaal zelf niet wordt vrijgegeven, maar waarbij stoffen in oplosbare vorm die als CMR-stoffen of als milieugevaarlijke stoffen zijn ingedeeld, worden vrijgegeven van het nanomateriaal.

In §3 is bepaald dat er 14 categorieën van preparaten en goederen zijn waarop de meldingsplicht niet van toepassing is.

Zoals aangegeven in §6 moeten de meldingen eenmaal per jaar gebeuren, in digitale vorm via de website www.virk.dk. In §16 staat dat het besluit van kracht wordt op 18 juni 2014 en dat de eerste melding in het Deens nanoregister ten laatste op 30 augustus 2015 moet plaatsvinden, voor de periode van 20 juni 2014 tot en met 20 juni 2015. In geval van niet-naleving worden de voorziene straffen opgelegd, zo valt af te leiden uit §15.

In bijlage 1 werd de informatie opgesomd die verplicht moet worden verstrekt, en in bijlage 2 de informatie die vrijwillig mag worden gegeven.    

Raadpleeg hier de officiële tekst van het Deense wetsontwerp (in het Deens). Als u geen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden