Metallisch lood voorgesteld als zeer zorgwekkende stof | Agoria

Metallisch lood voorgesteld als zeer zorgwekkende stof

Afbeelding
Gepubliceerd op 02/07/18 door Patrick Van den Bossche
Zweden heeft een voorstel ingediend om metallisch lood te identificeren als zeer zorgwekkende stof. Het uitgangspunt van de Zweedse overheid is dat heel wat loodverbindingen reeds geïdentificeerd zijn als zeer zorgwekkende stof maar metallisch lood niet, waardoor er bijna geen informatie is in de keten over het gebruik van metallisch lood.

Aangezien lood geklasseerd is als reprotoxisch categorie 1A, voldoet lood aan de criteria om als zeer zorgwekkende stof te identificeren. Het uitgangspunt van de Zweedse overheid is dat heel wat loodverbindingen reeds geïdentificeerd zijn als zeer zorgwekkend stof maar metallisch lood niet waardoor er bijna geen informatie is in de keten over het gebruik van metallisch lood. Bovendien is de Zweedse overheid ervan overtuigd dat het autorisatieproces de enige manier is om de mogelijke negatieve impact van lood te beperken op lange termijn.

Verstrekkende gevolgen

Vanuit de industrie werd al gereageerd op dit voorstel van Zweden, vooral omdat het verstrekkende gevolgen heeft op verschillende aspecten:

  • het toekomstige gebruik van lood, waarbij de belangrijkste toepassing het gebruik in batterijen is (in tal van applicaties gaande van loodstartbatterijen tot batterijen voor tijdelijke energieopslag),
  • de impact op de circulaire economie vermits lood nodig is voor de metallurgische processen om speciale en edele metalen van elkaar te scheiden. Lood is een van de basismetalen in de non-ferrometallurgie en is van nature aanwezig in de primaire grondstoffen maar ook in tal van secundaire grondstoffen. Door deze autorisatie kan een mogelijk gevolg zijn dat loodhoudende afvalstoffen uitgevoerd worden voor recyclage buiten Europa ,waar dit onder minder stringente milieuvoorwaarden en vaak ook minder efficiënt gerecycleerd wordt,
  • en de blootstelling aan lood wordt reeds door verschillende wetgevende kaders beperkt. Zo zijn er al een bindende blootstellingslimietwaarde op de werkvloer (waarbij de loodindustrie zelfs een lagere bindende waarde voorstelt), diverse strikte emissiegrenswaarden en verschillende beperkingen in het gebruik. De toegevoegde waarde van een autorisatie kan dus in vraag gesteld worden.

What's next?

Tijdens de meest recente discussie op het niveau van ECHA hebben de lidstaten op basis van de classificatie van lood beslist om metallisch lood op te nemen op de kandidaatslijst. De volgende stap is dat de Europese Commissie de beslissing publiceert en vanaf dat moment start de communicatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen. Agoria helpt u graag om aan uw verplichtingen te voldoen via de REACH toolbox en een eventuele coachingsessie.

Van zodra de beslissing officieel wordt, zal Agoria deze publiceren in de dagelijkse nieuwsbrief. Gelet op de communicatieverplichting is het echter wel belangrijk om zich nu reeds voor te bereiden op deze uitbreiding. 

Was dit artikel nuttig?