ECHA voegt 4 stoffen toe aan REACH-kandidaatslijst | Agoria

ECHA voegt 4 stoffen toe aan REACH-kandidaatslijst

Gepubliceerd op 02/07/14 door Patrick Van den Bossche

ECHA heeft op 16 juni 2014 opnieuw 4 stoffen (met 5 CAS-nummers) toegevoegd aan de REACH-kandidaatslijst. Er staan nu in totaal 155 stoffen op deze lijst. Hieronder vindt u een overzicht van de vier toegevoegde stoffen en hun belangrijkste ons bekende toepassingen.

Stofnaam EG-nummer  CAS-nummer  Datum van opname  Reden voor opname  Beslissing nr.  Belangrijkste toepassingen 
1,2-Benzeen-
dicarbonzuur, dihexyl ester, vertakt en lineair
271-093-5  68515-50-4  16/06/2014  Giftig voor de voortplanting (Artikel 57 c)  ED/49/2014 Diisohexylftalaat (DIHP) wordt gebruikt als smeermiddel in stuurvloeistoffen, als weekmaker in kunststoffen en rubbers, in auto transmissievloeistoffen 
Natrium perboraat; perboorzuur, natriumzout 239-172-9;
234-390-0
16/06/2014  Giftig voor de voortplanting (Artikel 57 c)  ED/49/2014  Hoofdzakelijk gebruikt als bleekmiddel in waspoeders en producten voor afwasmachines 
Sodium peroxometaboraat 231-556-4 7632-04-4 16/06/2014  Giftig voor de voortplanting (Artikel 57 c)  ED/49/2014  Hoofdzakelijk gebruikt als bleekmiddel in waspoeders en producten voor afwasmachines 
Cadmiumchloride 233-296-7 10108-64-2 16/06/2014 Kankerverwekkend (Artikel 57a);  ED/49/2014     Cadmium chloride wordt gebruikt voor de productie van cadmiumsulfide, dat onder de naam "cadmium geel" gebruikt wordt als een stabiel brilliant-geel pigment.  Cadmium chloride wordt ook gebruikt voor fotokopiëren, kleuren, en electroplating    
Genenwijzigend (Artikel 57b); 
Giftig voor de voortplanting (Artikel 57 c) 
Gelijkwaardig niveau van zorgwekkendheid met waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid (Artikel 57 f) 

Welke verplichtingen vloeien voort uit de opname in de kandidaatslijst?

De vermelding in de kandidaatslijst voor autorisatie brengt een reeks verplichtingen met zich mee. Een overzicht.

  • Producenten van voorwerpen
    • moeten rekening houden met de REACH Art 33.1 communicatieplicht naar professionele klanten. Deze verplichting

De rest is gereserveerd voor Agoria leden