België legt emissies van chemische stoffen uit vloerbekleding aan banden | Agoria

België legt emissies van chemische stoffen uit vloerbekleding aan banden

Gepubliceerd op 29/08/14 door Patrick Van den Bossche

Onlangs werd in ons land het KB tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken gepubliceerd. Dit KB, dat onder impuls van de FOD Volksgezondheid tot stand kwam, moet leiden tot een gezondere binnenlucht. In een eerste fase worden in het bijzonder vloerbekledingsmaterialen strenger aangepakt.

Na Duitsland en Frankrijk is België het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt. Het KB is een verdere uitwerking op nationaal vlak van de Europese Verordening (EU) Nr. 305/2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten. Het nieuwe KB gaat in op 1 januari 2015. Bouwproducten die vóór 1 september 2014 in de handel zijn gebracht of op de markt worden aangeboden en niet aan de drempelniveaus voldoen, mogen vanaf 1 september 2015 niet langer op de markt worden aangeboden.

De nieuwe wetgeving geldt voor alle vaste vloerbekledingsmaterialen (van vast tapijt, over kunststof tot parket en composiet gietvloeren), de lijmen waarmee ze worden vastgemaakt en de afwerkingsproducten voor houten vloeren (vernissen, boenwas, olie). Er werden maximumwaarden opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waaronder acetaldehyde, formaldehyde en tolueen. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen, die geklasseerd zijn als kankerverwekkend categorie 1A en 1B zoals bedoeld in Art. 36(1)(c) van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Voor elk verkocht producttype moet de fabrikant / invoerder een productemissiedossier opstellen dat aantoont dat het bouwproducttype in overeenstemming is met de bedoelde drempelniveaus.

De reden voor het KB

De rest is gereserveerd voor Agoria leden