Acrylamide ook op kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

Acrylamide ook op kandidaatslijst voor autorisatie

Gepubliceerd op 03/04/10 door Patrick Van den Bossche
ECHA heeft op 30 maart 2010 beslist om acrylamide ook in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen op te nemen. Deze stof stond al op de lijst die begin januari werd gepubliceerd (zie verwant artikel) maar de betrokken industrie heeft hiertegen een rechtszaak aangespannen. Daardoor werd acrylamide niet in extenso opgenomen in de eerste lijst van 2010. Het opnemen van een stof op de kandidaatslijst betekent echter niet dat deze stof onderworpen wordt aan autorisatie.

De rechtszaak tegen deze beslissing loopt nog steeds, maar na een tweede opinie heeft ECHA toch beslist om deze stof op de kandidaatslijst te plaatsen. Een belangrijk element in deze rechtszaak is dat de industrie van mening is dat deze stof uitsluitend als tussenproduct wordt gebruikt en voor tussenproducten in principe geen autorisatie kan worden geëist.

Door de opname van acrylamide op de kandidaatslijst gelden meteen ook de communicatieverplichtingen volgens artikel 33 van de REACH-verordening. Als deze stof in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent aanwezig is, moet automatisch voldoende informatie worden verstrekt aan de professionele gebruiker zodat de stof of artikel veilig gebruikt kan worden. Voor consumenten moet dit op hun verzoek ten laatste binnen de 45 dagen.

REACH Compliance Tool

De REACH Compliance Tool van Agoria houdt rekening met deze wijziging . Als u acrylamide gebruikt, moet u het deel over de communicatieverplichtingen opnieuw doornemen. Met deze tool gaat u na of uw bedrijf aan alle REACH-verplichtingen voldoet en bereidt u zich voor op een audit of een inspectie. Als u nog

De rest is gereserveerd voor Agoria leden