Ontwikkeling van een databank voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen. Say what? | Agoria

Ontwikkeling van een databank voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen. Say what?

Gepubliceerd op 13/02/19 door Dries Vanneste
De Europese Afvalrichtlijn geeft het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) de opdracht om een databank te ontwikkelen voor gevaarlijke stoffen in voorwerpen. Leveranciers van voorwerpen zullen vanaf 2021 verplicht zijn om onderdelen van voorwerpen die gevaarlijke stoffen bevatten in te geven in deze databank. We geven een eerste overzicht van wat deze verplichting concreet zal inhouden.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden