Hulp nodig bij de gewijzigde verplichtingen onder REACH? Kies voor een hands-on coaching sessie van Agoria | Agoria

Hulp nodig bij de gewijzigde verplichtingen onder REACH? Kies voor een hands-on coaching sessie van Agoria

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/06/18 door Dries Vanneste
Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (EHJ) verscherpte de communicatie- en notificatieverplichtingen voor zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen onder de REACH-verordening. Is uw bedrijf hier klaar voor?

Het EHJ oordeelde dat de drempelwaarde van 0,1% gewichtsconcentratie van zeer zorgwekkende stoffen in een (complex) voorwerp van toepassing is op elk samenstellend onderdeel van het voorwerp. Dit maakt het voor bedrijven met complexe voorwerpen en complexe toeleverketens niet eenvoudig om aan deze verplichtingen te voldoen. De Belgische overheid plant dit jaar een inspectiecampagne.

U weet niet hoe u kunt voldoen aan deze strengere en complexere wettelijke interpretatie en heeft extra hulp nodig om de implementatie grondig aan te pakken? Onze REACH coaching sessie wordt op maat van uw situatie georganiseerd. 

Wat is de toegevoegde waarde voor uw onderneming? 

  • Toelichting in uw bedrijf bij de gewijzigde communicatie-en notificatieverplichtingen van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen onder REACH,
  • Het samenbrengen, sensibiliseren en responsabiliseren van de verschillende betrokken afdelingen binnen uw onderneming rond de gewijzigde verplichtingen,
  • Een voorstel van methodologie om intern aan de slag te gaan met deze strengere en complexere verplichting. Concreet wordt een plan van aanpak op maat van uw bedrijf voorgesteld om de inspanningen om te voldoen aan de verplichtingen zo kosten-efficiënt mogelijk te laten verlopen,
  • Een voorstel om een intern project team samen te stellen. Dit project team moet de keuzes van uw bedrijf scherp stellen en verantwoordelijkheden afbakenen. 

De coaching sessie spitst zich toe op de onderdelen van de eindproducten die uw onderneming op de markt brengt in de Europese Unie. Zo zal bijvoorbeeld een selectie gemaakt worden van relevante zeer zorgwekkende stoffen die mogelijks in uw product aanwezig zijn.

Kostprijs?

  • Agoria-leden : € 850/halve dag
  • Niet-leden : € 1.200/halve dag 

Interesse?

 Contacteer Dries Vanneste voor een uitgebreide en geheel vrijblijvende offerte.

Was dit artikel nuttig?