Databank voor zeer zorgwekkende stoffen gelanceerd: start nu met invullen voor compliance | Agoria

Databank voor zeer zorgwekkende stoffen gelanceerd: start nu met invullen voor compliance

Afbeelding
Gepubliceerd op 29/10/20 door Patrick Van den Bossche
Op 28 oktober 2020 heeft ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, de zogenaamde SCIP-databank (Substances of concern in Products) gelanceerd. Bedrijven die voorwerpen op de Europese markt zetten waarin een zeer zorgwekkende stof aanwezig is, in een concentratie hoger dan 0,1% per homogeen onderdeel, moeten ten laatste op 5 januari 2021 de nodige informatie opladen in deze database.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de nieuwe wettelijke verplichting voorzien in de kaderrichtlijn afval om informatie over zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen zoals voorzien in artikel 33 van REACH te capteren ook voor de afvalverwerking. Deze verplichting werd in België reeds omgezet door een aanpassing van de wet op de productnormen, via het KB van 23 maart 2020.

Met de lancering van deze databank wordt het formaat van de informatie die ingebracht moet worden in deze databank vastgelegd en een elektronische tool ter beschikking gesteld aan bedrijven om aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Agoria raadt bedrijven aan om de relatieve beperkte tijdstermijn van 2 maanden volop te gebruiken om aan deze verplichting te voldoen.

Wat is de verplichting?

Concreet dienen Europese bedrijven die (complexe) voorwerpen op de markt brengen waarin een zeer zorgwekkende stof aanwezig is boven de 0,1% van elk homogeen onderdeel van dit voorwerp, dit te notificeren in de databank volgens een door ECHA vastgelegd formaat. De lijst van de zeer zorgwekkende stoffen is dynamisch en wordt twee keer per jaar aangepast. Op dit moment staan er 209 stoffen op deze lijst, waarvan de meest recente versie te vinden is op de website van ECHA.

Identificeer of u moet notificeren

Startpunt is uiteraard om te weten of er zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn in uw (complex) voorwerp boven de 0,1% gewichtspercent per homogeen onderdeel. Hier kunt u enerzijds gebruik maken van de informatie die reeds doorgegeven moet worden over de aanwezigheid van deze zeer zorgwekkende stoffen zoals voorzien in artikel 33 van de REACH verordening. Deze verplichting kan ingewikkeld zijn voor bedrijven met complexe voorwerpen en uitgebreide toeleverketens. Daarom heeft Agoria een handige toolbox gemaakt om bedrijven te helpen dit planmatig en gestructureerd aan te pakken.

Vervolgens is het belangrijk om na te gaan of u alle nodige informatie heeft om in deze databank in te vullen. Er zijn immers verschillende velden in de databank, waarvan verschillende velden verplicht ingevuld dienen te worden omdat de notificatie anders geweigerd zal worden. Meer informatie over het formaat van de SCIP databank werd gepubliceerd in het document als bijlage.

Bepaal uw aanpak

Er zijn verschillende manieren om te notificeren, maar belangrijk is om dit goed voor te bereiden vooraleer op het elektronisch platform de gegevens in te brengen. Zo dient u onder andere het voorwerp te identificeren door het een unieke naam te geven, kunt u gebruik maken van het groeperen van quasi identieke voorwerpen of nog verwijzen naar de notificatie van een onderdeel van een toeleverancier.

Ook zijn er verschillende methodes om deze notificatie door te voeren, ofline of online direct in de database, tot zelfs het opladen van beschikbare data (systeem tot systeem), hetgeen vermoedelijk een betere aanpak is voor bedrijven die heel wat notificaties dienen uit te voeren. Belangrijk is om een aangepaste aanpak voor uw situatie te kiezen.

Verzamel, valideer en notificeer de nodige gegevens

Het is belangrijk om gestructureerd alle data te verzamelen maar ook een duidelijke aanpak te nemen naar een formele interne validatie van de data alvorens deze te notificeren. Belangrijk is om ook duidelijke afspraken te hebben wie in het bedrijf toegang heeft tot het online platform van ECHA. Hou er rekening mee dat u hiervoor een account nodig heeft.

Belangrijk is om deze data ook gestructureerd bij te houden, daar het noodzakelijk kan zijn om uw notificatie aan te passen op het moment dat uw product, uw toeleverketen of de zeer zorgwekkende stoffen veranderen.

Was dit artikel nuttig?