REACH & CLP - Contacten | Agoria

REACH & CLP

Agoria helpt u bij het begrijpen en de naleving van REACH, de Europese verordening over het veilige gebruik en de inperking van de impact van chemische stoffen op het milieu en de gezondheid. Ook helpen onze experts u voldoen aan de vele Europese regels inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.