REACH: formaldehyde geherklasseerd als ‘Carc 1B’ | Agoria

REACH: formaldehyde geherklasseerd als ‘Carc 1B’

Gepubliceerd op 26/03/14 door Patrick Van den Bossche

Na een advies van ECHA’s Risk Assessment Committee (RAC) op 7 december 2012 heeft het EU REACH Comité op 20 december 2013 beslist om de stof formaldehyde (met CAS-nummer 50-00-0 en EG-nummer 200-001-8) op geharmoniseerde wijze te klasseren als kankerverwekkende stof - categorie 1B (carc. 1B).

De inwerkingtreding is voorzien op 1 april 2015. Deze herklassering zal nieuwe CLP- en REACH-verplichtingen met zich meebrengen voor producenten van formaldehyde en van mengsels met formaldehyde alsook voor downstream gebruikers. Bovendien doorloopt formaldehyde momenteel onder REACH ook een stofevaluatieproces, dat zou kunnen leiden tot het opleggen van strengere risicoreductiemaatregelen (RRM).

Benamingen en toepassingen

De IUPAC-naam van formaldehyde is methanal. Andere namen die voor formaldehyde gebruikt worden zijn: formaline, formol, oxomethaan en methyleenoxide. Een oplossing van ongeveer 40% formaldehyde in water wordt formaline of formol genoemd. Formaldehyde wordt ook in een witte gepolymeriseerde poedervorm op de markt gebracht onder de naam paraformaldehyde.

Formaldehyde wordt onder meer gebruikt bij de productie van spaanplaten, MDF, UF-isolatie, leder, textiel, tapijten, lijmen, verven en coatings, technische stukken uit al dan niet versterkte thermohardende kunststoffen zoals ureumformaldehyde, melamineformaldehyde, fenolformaldehyde (bakeliet) en thermoplastische kunststoffen zoals de polyacetalen (polyoxymethylenen). Technische stukken uit dergelijke kunststoffen worden in de sectoren elektro en automobiel o.a. toegepast om componenten te maken voor bijvoorbeeld transmissies, elektrische systemen, motorblokken, deurpanelen, assen en remblokken. Daarnaast wordt formaldehyde ook nog gebruikt als ontsmettingsmiddel en als biocide.

Betrokken? Contacteer Agoria

Vermits formaldehyde in zeer veel, ons misschien nog onbekende toepassingen gebruikt wordt, vragen wij

De rest is gereserveerd voor Agoria leden