Brexit Friday: Wat is de impact van Brexit op uw verplichtingen onder REACH? | Agoria

Brexit Friday: Wat is de impact van Brexit op uw verplichtingen onder REACH?

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/10/18 door Dries Vanneste
Op 30 maart verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en wordt het een zogenaamd 'derde land'. De Brexit zal niet alleen een invloed hebben op bedrijven gevestigd in de UK, maar ook op bedrijven die een link hebben naar de UK in hun waardeketen. Wat is de impact van de Brexit op de verplichtingen onder de Europese REACH-Verordening? Kan uw onderneming zich nu reeds voorbereiden?

Lees ook de andere delen van deze reeks:

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie & Beperking van chemische stoffen. Deze Europese verordening bevat regels voor het produceren, invoeren en het gebruik van chemische stoffen, mengsels en voorwerpen. De technologie-industrie heeft verschillende rollen onder REACH (producent, invoerder & downstream gebruiker) waaruit de verplichtingen voortvloeien.

De Britse regering heeft aangegeven om zoveel mogelijk de continuïteit te bewaren door de Europese acquis communautaire (inclusief REACH) te vervangen door gelijke UK wetgeving via de zogenaamde EU Withradawal Act. In het geval dat na de Brexit een overgangsperiode tot 31 december 2020 wordt overeengekomen als onderdeel van een Brexit-overeenkomst, zullen de bepalingen onder REACH ongewijzigd blijven tot deze datum. Toch zijn er momenteel zowel in de UK als de Europese instellingen voorbereidingen lopende die uitgaan van een 'no deal' scenario.

Concreet kan de Brexit een impact hebben op uw bedrijf in de volgende scenario's:

 1. Uw bedrijf is gevestigd in UK,

 2. Uw bedrijf is gevestigd op het continent maar heeft een site in de UK,

 3. Uw bedrijf heeft directe leveranciers van chemische stoffen in de UK,

 4. Uw bedrijf heeft directe leveranciers van onderdelen waarbij chemische stoffen gebruikt worden in de UK. 

  We geven in dit artikel een eerste, niet exhaustief, overzicht van de mogelijke impact van Brexit op REACH. Zo zoomen we bijvoorbeeld niet in op bedrijven die gevestigd zijn in de UK, maar wel op de overige drie scenario's. We hebben een aantal concrete situaties opgelijst die op uw bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Registratie 

a) Een vestiging van uw bedrijf in de UK heeft een stof geregistreerd 

Indien de stof in de UK in een voorwerp wordt verwerkt is dit niet noodzakelijk een probleem, maar indien de stof uitgevoerd wordt van de UK naar een klant in de EU27 zal na 30 maart 2018 de registratie van de vestiging van uw bedrijf in de UK niet meer rechtsgeldig zijn.

Wat kan uw bedrijf doen?

 • U kan vragen aan uw klant in de EU27 om de desbetreffende stof te registeren

 • Een tweede optie is het aanstellen van een Enige Vertegenwoordiger (OR) in de EU27 naar waar de registratie kan overgeplaatst worden. Noteer dat een fee zal moeten betaald worden aan ECHA om een verandering van juridische entiteit (status van de OR) door te voeren.

 • Een derde, minder waarschijnlijke, optie is de relocatie van de vestiging van uw bedrijf naar de EU27 

Het is belangrijk te noteren dat een verplaatsing van de registratie naar een OR in EU27 voorafgaand het vertrek van de UK juridisch niet mogelijk is. Volgens art. 8 van REACH kan enkel een natuurlijke of juridische persoon gevestigd buiten de EU via een wederzijdse overeenkomst een natuurlijke of juridische persoon aanstellen binnen de EU die als OR de verplichtingen onder REACH als importeur zal invullen. Dit betekent dat zolang de UK lid is van de EU, een UK bedrijf niet gekwalificeerd is om deze verplaatsing te doen.

ECHA raadt aan om voorafgaand het vertrek van de UK, een contractuele overeenkomst te sluiten om een OR aan te duiden, die een zogenaamde 'suspensive conditional clause' bevat die aangeeft dat de aanduiding van de OR in werking treedt op de datum dat de UK effectief de EU verlaat. Noteer bovendien dat uw bedrijf deze verandering moet ingeven in REACH-IT voorafgaand het vertrek van de UK.

b) Uw in de EU27 gevestigd bedrijf koopt chemische stoffen aan bij een leverancier of distributeur in de UK 

Als in de EU27 gevestigd bedrijf dat een chemische stof aankoopt van een UK leverancier of distributeur die de stof heeft geregistreerd onder REACH, is het niet meer mogelijk om na het vertrek van de UK terug te vallen op deze registratie. 

Wat kan uw bedrijf doen?

 • Vraag aan uw UK leverancier naar zijn/haar strategie ivm Brexit

 • Als uw leverancier de stof produceert kan uw leverancier een OR in de EU27 aanduiden die de stof kan registreren in de EU27

 • Uw leverancier kan verhuizen naar de EU27

 • Uw leverancier kan de registratie verplaatsen naar een andere juridische entiteit in de EU27, maar onderhandelingen inzake toegang tot gegevens ed. kunnen de kop opsteken 

In afwezigheid van één van bovenstaande gevallen, zal uw bedrijf zelf de stof moeten registeren.

c) Uw niet-EU bedrijf vertrouwt op een OR die gevestigd is in de UK voor de import van chemische stoffen 

Volgens artikel 8 van REACH mogen ORs enkel in de EU gevestigd zijn. Dit betekent dat de OR dus niet meer kan instaan voor de verplichtingen onder REACH.

Wat kan uw bedrijf doen?

 • Uw bedrijf kan een nieuwe OR aanduiden in de EU27 

d) Uw in de EU27 gevestigd bedrijf is mede-registrant in de gedeelde indiening (joint submission) met een UK bedrijf als lead registrant 

In het geval dat uw bedrijf in EU 27 een registrant is in een joint submission waarin een bedrijf uit de UK lead registrant is, zal de registratie van het UK bedrijf juridisch als onbestaande beschouwd worden na het vertrek van de UK. 

Wat kan uw bedrijf doen?

 • Om te kunnen blijven terugvallen op deze gedeelde indiening, moet uw bedrijf verzekeren dat de lead registrant naar de EU27 verhuist of wijzigt van juridische entiteit naar een EU27 OR.

 • Een andere optie is het aanstellen van een nieuwe lead registrant. Dit dient te gebeuren voor de datum van het vertrek van de UK. 

2) Autorisatieverplichtingen

 a) Een vestiging van uw bedrijf in de UK gebruikt een stof onder autorisatie en is door de Brexit niet (meer) afgedekt door een autorisatie(aanvraag) in de waardeketen en is ook geen autorisatiehouder 

Bedrijven die stoffen onder autorisatie gebruiken in de UK moeten hetzij autorisatiehouder zijn of afgedekt zijn door een autorisatie tussen de sunset date van de desbetreffende stof en de datum van vertrek van de UK uit de EU. Als de sunset date van de stof na 30 maart 2018 valt, moet dit bedrijf geen autorisatieaanvraag indienen. Veel zal in dit verband uiteraard afhangen van de manier waarop de UK de REACH-bepalingen zal implementeren in de UK wetgeving. Noteer dat als een bedrijf een aanvraag tot autorisatie heeft ingediend voor de laatste indieningsdatum, er overgangsmaatregelen zullen gelden.

Een bedrijf in de UK moet na het vertrek van de UK niet meer voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in de beslissing van de Europese Commissie voor de toekenning van de autorisatie. Zelfs voorafgaand het vertrek van de UK raden we aan om de wettelijke ontwikkelingen in de UK op te volgen met betrekking tot de autorisatieverplichtingen.

 b) Uw in EU27 gevestigd bedrijf vertrouwt op een autorisatie die is toegekend (of een lopende autorisatieaanvraag) aan een UK leverancier

Als in de EU27 gevestigd bedrijf dat terugvalt op een autorisatie die is toegekend aan een UK leverancier zal het niet meer mogelijk zijn om de stof nog te gebruiken na het vertrek van de UK.

Wat kan uw bedrijf doen?

 • Vraag aan uw UK leverancier naar zijn/haar strategie ivm Brexit

 • Uw bedrijf zal moeten terugvallen op een EU27 leverancier die autorisatiehouder is

 • Als dit niet mogelijk is en uw bedrijf wil de stof blijven gebruiken na 30 maart, dan moet uw bedrijf zelf een autorisatieaanvraag indienen.

Autorisatiehouders gevestigd in de UK kunnen op twee manieren hun autorisatie verplaatsen: a) producenten kunnen hun autorisatie verplaatsen naar een OR in de EU27, b) OR in UK kunnen hun autorisatie verplaatsen naar een OR in EU27.

Opnieuw moet vermeld worden dat een in de UK gevestigd bedrijf de autorisatie enkel kan verplaatsen naar een OR in de EU27 op het moment van het vertrek van de UK. Ook hier raadt ECHA aan om een contractuele overeenkomst te sluiten om een nieuwe OR aan te duiden met een 'suspensive conditional clause' die bepaalt dat de aanduiding plaatsvindt op het moment dat het UK vertrek effectief plaatsvindt.

 c) Uw bedrijf gevestigd in de EU27 koopt onderdelen waarbij chemische stoffen gebruikt worden van een in de UK gevestigde fabrikant

In dit geval moet rekening gehouden worden met de communicatieverplichting van zeer zorgwekkende stoffen in voorwerpen. Bedrijven in de UK zullen immers niet meer de verplichting hebben om automatisch de informatie over het gebruik van een zeer zorgwekkende stof door te geven in de waardeketen.

Wat kan uw bedrijf doen?

 • Bedrijven in de EU27 moeten deze informatie proactief opvragen aan hun leverancier in de UK om zelf te voldoen aan deze communicatie verplichting. Dit kan in principe nu reeds gebeuren. 

Afbeelding
Op donderdag 25 oktober organiseert Agoria voor de vijfde keer een infodag over regelgeving en normen. Tijdens het #RSEVENT2018 'Reveal what's hidden' belichten de parallelsessies 'Brexit: what will be the impact on your trade flows of goods ?' en 'Brexit: what are the legal consequences for your company ?' de mogelijke impact van de Brexit vanuit twee verschillende invalshoeken. Ook REACH komt daarbij aan bod.

Bekijk het volledige programma en schrijf in.

Was dit artikel nuttig?