Belgisch nanoregister: mogelijke wijzigingen van de verplichtingen | Agoria

Belgisch nanoregister: mogelijke wijzigingen van de verplichtingen

Afbeelding
Agoria
Gepubliceerd op 06/11/15 door Patrick Van den Bossche
De huidige regelgeving van het Belgisch nanoregister voorziet dat stoffen die in nanoparticuliere toestand op de markt geplaatst worden in België, vóór 1 januari 2016 geregistreerd moeten worden.

De registratietool alsook de gidsen werden opgesteld en zijn ter beschikking op de specifieke website van de FOD Leefmilieu.

Vermits het tijdskader van de eerste registratiedeadline relatief kort is en de gevraagde informatie gedetailleerd is, heeft Agoria aan de bevoegde Ministers gevraagd om de eerste registratiedeadline te verlengen met 6 maanden voor stoffen. Bovendien zou ook de volgende registratiedeadline voor mengsels met nanoparticuliere stoffen mogelijks verlengd worden met 6 maanden.

We hebben er ook voor gepleit om de technische informatie die opgegeven moet worden in de registratie te vereenvoudigen. Hier ligt de focus vooral op een vereenvoudiging van de informatie die nu nog moet worden opgegeven m.b.t. de gebruikte meettechnieken. Tevens vroegen we om de verplichtingen rond de registratie van stoffen in nanoparticuliere toestand in voorwerpen, die reeds opgenomen werden in het KB maar nog niet in voege getreden zijn, volledig te schrappen. Dit laatste is een belangrijk gegeven voor heel wat bedrijven uit de technologische industrie die complexe voorwerpen maken.

Tot op heden is het nog niet duidelijk of het kabinet al dan niet zal ingaan op onze vragen, maar tijdens een eerste contact werden deze alvast niet negatief onthaald. Agoria zal dit dossier uiteraard blijven opvolgen. Van zodra we een beter zicht hebben op de mogelijke wijzigingen, zullen we deze uiteraard breed communiceren.

Belangrijk blijft echter om na te gaan of u mogelijke verplichtingen heeft m.b.t. de registratie van stoffen in nanoparticuliere toestand zodat u toch klaar bent indien de registratiedeadline niet zou worden opgeschoven. De gemakkelijkste manier is om de beslissingsboom te gebruiken die u hier kunt raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om het expertisecentrum Milieu aan te spreken. Wij staan voor u klaar.

Was dit artikel nuttig?