REACH: ECHA voegt 5 stoffen toe aan kandidaatslijst voor autorisatie | Agoria

REACH: ECHA voegt 5 stoffen toe aan kandidaatslijst voor autorisatie

Gepubliceerd op 05/03/16 door Patrick Van den Bossche

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft 5 stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst voor autorisatie. De kandidaatslijst bevat nu 168 stoffen. De 5 weerhouden stoffen zijn:

#

Substance name

EC number

CAS number

SVHC property

Examples of use(s)

1

 Nitrobenzene

202-716-0

 98-95-3

Toxic for reproduction (Article 57c)

Manufacture of other substances

2

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)

223-383-8

3864-99-1

vPvB (Article 57 e)

UV-protection agents in coatings, plastics, rubber and cosmetics

3

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)

253-037-1

36437-37-3

vPvB (Article 57 e)

UV-protection agents in coatings, plastics, rubber and cosmetics

4

1,3-propanesultone

214-317-9

 1120-71-4

Carcinogenic (Article 57 a)

Electrolyte fluid of lithium ion batteries

5

Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts

206-801-3

375-95-1

21049-39-8

4149-60-4

Toxic for reproduction (Article 57 c)

PBT (Article 57 d)

Procesing aid for fluoropolymer manufacture/lubricating oil additive/surdactant for fire extinguishers/cleaning agent/textile antifouling finishing agent/polishing surfactant/waterproofing agents and in liquid crystal display panels

Communicatieverplichtingen

Voor stoffen die worden opgenomen in de kandidaatslijst voor autorisatie geldt een viervoudige communicatieverplichting:

  1. De leverancier van een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie verstrekt zijn afnemers een veiligheidsinformatieblad (artikel 31.1).
  2. Een leverancier van een niet-gasvormig mengsel moet op het verzoek van zijn afnemer een veiligheidsinformatieblad verstrekken als het mengsel een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie bevat in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (artikel 31.3).
  3. Een leverancier van een voorwerp moet aan zijn afnemer de nodige informatie verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken als het voorwerp een stof van de kandidaatslijst voor autorisatie bevat in een concentratie van

De rest is gereserveerd voor Agoria leden