REACH-beperking op het gebruik van dimethylfumaraat | Agoria

REACH-beperking op het gebruik van dimethylfumaraat

Gepubliceerd op 24/05/12 door Patrick Van den Bossche
Om contactdermatitis bij consumenten te voorkomen, heeft de Europese Commissie via de “snelle procedure” een beperking op het gebruik van dimethylfumaraat (DMF) ingevoerd. Dat gebeurde door middel van Verordening (EU) Nr. 412/2012 van 15 mei 2012 tot wijziging van bijlage XVII (beperkingen-lijst) bij de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Deze beperking is vooral van belang voor invoerders en fabrikanten van voorwerpen die DMF bevatten als bescherming tegen schimmels (bijv. bij langdurig transport). Voorbeelden zijn textiel, lederwaren, schoeisel, sofa's, autozetels, enz.

Inhoud nieuwe verordening

In de nieuwe verordening is bepaald dat DMF niet in voorwerpen of delen ervan mag worden gebruikt in concentraties van meer dan 0,1 mg/kg. Voorwerpen of delen van voorwerpen die DMF bevatten in concentraties van meer dan 0,1 mg/kg, mogen niet in de handel worden gebracht.

In Artikel 2 is bepaald dat de verordening in werking treedt op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Rekening houdend met het feit dat de publicatie gebeurde op 16 mei 2012 treedt de beperking dus zeer snel in werking.

Raadpleeg hier de volledige tekst van de verordening 
Afbeelding
.

Belangrijk om weten

Normaal gezien mogen er geen bestellingen met DMF meer per schip naar de EU onderweg zijn en zijn er geen grote voorraden met DMF meer aanwezig in de EU. De nieuwe Verordening (EU) Nr. 412/2012

De rest is gereserveerd voor Agoria leden