Zelfdiagnose milieu: hoe conform werkt uw onderneming? | Agoria

Zelfdiagnose milieu: hoe conform werkt uw onderneming?

Gepubliceerd op 28/03/14 door Heidi Van Waes
Elke onderneming in Vlaanderen moet aan de milieuwetgeving voldoen. Doordat de wetgeving regelmatig verandert, moet u telkens weer de mogelijke implicaties op uw onderneming nagaan. Bent u er in de gegeven omstandigheden nog zeker van dat u alle wettelijke voorschriften kent en er ook aan voldoet?

Gratis online tool

Om u daarbij te helpen hebben we bij Agoria de zelfdiagnosetool milieu ontwikkeld: aan de hand van een 350-tal vragen kunt u nagaan in hoever u conform de milieuverplichtingen werkt. Volgende thema’s komen aan bod:
  • administratieve verplichtingen
  • water
  • afval
  • lucht
  • bodem
  • opslag van gevaarlijke producten

Score

Op basis van uw antwoorden genereert de tool een score die in procenten aangeeft in hoeverre u conform de milieureglementering werkt. Naast elke vraag is ook een opmerkingenveld toegevoegd, waar u kunt noteren waarom u deze score krijgt en wat er eventueel moet gebeuren om die te verbeteren.

Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u, dankzij de score voor elk onderdeel, waar in uw bedrijf de knelpunten en tekortkomingen op vlak van milieu liggen. U krijgt ook een globale score voor alle verplichtingen samen.

De informatie die u in de zelfdiagnosetool ingeeft, kan enkel door u worden bekeken en wordt door Agoria strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor wie?

De zelfdiagnosetool milieu wordt gratis ter beschikking gesteld maar is voorbehouden voor milieucoördinatoren en -verantwoordelijken.

Als u wil weten waar uw onderneming staat op het gebied van naleving van de milieureglementering, moet u deze zelfdiagnose zeker doen. Vraag daarom nu een toegangscode aan heidi.vanwaes@agoria.be.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze milieuadviseurs (zie hierna).

De rest is gereserveerd voor Agoria leden