Waalse premie voor de technische aanpassing van binnenschepen gewijzigd | Agoria

Waalse premie voor de technische aanpassing van binnenschepen gewijzigd

Afbeelding
Gepubliceerd op 09/03/21 door Amélie Cardyn
Er zijn Wallonië verschillende stimulansen om de binnenvaart en het intermodaal vervoer te ondersteunen. Een update van de nieuwste maatregelen, die soms ook voor de klanten van scheepsbouwers en -herstellers relevant zijn, vindt u hier.

Premie voor vergroening

Het Waals Gewest kent aan in Wallonië gevestigde bedrijven een premie voor de technische aanpassing van binnenschepen toe. Deze premie is relevant voor bedrijven die actief zijn in de constructie, de reparatie en het onderhoud van schepen, maar ook voor hun klanten. Lees hier een update m.b.t. de periode 2021-2025.

Met de zogeheten "premie voor de vergroening, ontwikkeling en specialisatie van de Waalse binnenvaartvloot" kan o.a. de volgende uitrusting voor binnenschepen worden aangekocht en geïnstalleerd:

  • nieuwe hybride of alternatieve brandstof-aandrijfsystemen,
  • systemen om de vervuilende emissies van propulsiemotoren te verminderen,
  • oplossingen om het energieverbruik op duurzame wijze te beperken,
  • nieuwe en innoverende logistieke uitrusting om nieuwe vervoersstromen op te vangen of te ontwikkelen.

Deze premie kan bijvoorbeeld worden toegekend voor de installatie van zonnepanelen voor de energieopwekking aan boord, of voor de aankoop van bijhorende opslagbatterijen waardoor het gebruik van generatoren kan worden verminderd of overbodig kan worden gemaakt.

Andere stimulerende maatregelen ter ondersteuning van de binnenvaart en het intermodaal vervoer

Daarnaast zijn er in Wallonië ook een premie voor de aankoop van een eerste schip, en een investeringspremie voor de ontwikkeling van het vrachtvervoer over de binnenwateren of per spoor.

Technische fiches

Download hier de informatiebladen (in het Frans) waarin de doelstellingen en voorwaarden van deze subsidies worden toegelicht:

Deze premies worden toegekend in het kader van de tenuitvoerlegging van het nieuwe Waalse plan ter ondersteuning van vervoermiddelen die een alternatief zijn voor het wegvervoer. Ze worden toegekend in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. De wettekst met betrekking tot deze maatregelen (en andere maatregelen voor de ontwikkeling van intermodaliteit en alternatieve vervoerswijzen) is het "Besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2021 tot wijziging van het Besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende regionale stimuleringsmaatregelen voor grote ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen die investeringen doen ten gunste van andere vervoerswijzen dan het wegvervoer en die milieubeschermingsdoelstellingen nastreven".

Deel gerust deze informatie met uw klanten en contacten.

Onze Business Group 'Ship Building & Repair'
Wenst u deel uit te maken van Agoria's business group 'Ship Building & Repair' of wenst u meer informatie, neem dan contact op met amelie.cardyn@agoria.be.

Was dit artikel nuttig?