Brussels Gewest zet EU-richtlijn industriële emissies om | Agoria

Brussels Gewest zet EU-richtlijn industriële emissies om

Gepubliceerd op 11/12/13 door Patrick Van den Bossche
Met een besluit van 21 november heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Europese richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) omgezet. Deze Europese richtlijn is zelf een bundeling van 7 oudere Europese richtlijnen, waarvan de bekendste zijn:

  • de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control), d.i. de richtlijn voor de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging die enkel van toepassing is op de potentieel meest hinderlijke inrichtingen;
  • de solventrichtlijn, d.i. de richtlijn ter beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen bij het gebruik van organische oplosmiddelen;
  • de richtlijn grote stookinstallaties (installaties met een vermogen van meer dan 50 MW).

Brussel heeft ervoor gekozen om de richtlijn via een apart besluit om te zetten. Het besluit is een vrij getrouwe omzetting van de richtlijn en de tekst ervan leunt dicht aan bij die van de Europese richtlijn. Het werd in het Belgisch Staatsblad van 9 december gepubliceerd en treedt in werking op 19 december 2013. Voor enkele artikels is in overgangsbepalingen tot 2014 en 2015 voorzien.

Was dit artikel nuttig?