Een rookgaskanaal plaatsen: waarmee rekening houden? | Agoria

Een rookgaskanaal plaatsen: waarmee rekening houden?

Afbeelding
Gepubliceerd op 25/02/21 door Guy Gommeren
Het rookgaskanaal is een cruciaal onderdeel van elke houtverwarmingsinstallatie. Reden te over om er in onze wekelijkse reeks blogberichten even bij stil te staan. Waar moet u zeker op letten bij het plaatsen van een rookgaskanaal?

Waarom een rookkanaal?

Een correct geplaatst rookgaskanaal vormt een cruciaal onderdeel van uw installatie. Men kan het beste toestel van de markt kopen, als het rookgaskanaal niet is afgestemd op uw toestel, zal dit nooit functioneren zoals het hoort, met een slechte verbranding en trekproblemen tot gevolg. Naast een slechte werking van het toestel zijn hier bovendien ook serieuze veiligheidsrisico’s aan verbonden zoals CO-vergiftiging, terugslag van rook, opstopping van het rookkanaal tot zelfs schouwbrand.

Types rookgaskanalen

Er bestaan 2 verschillende types van rookgaskanalen:

Vast kanaal

Het eerste type is een vast kanaal. Een vast kanaal is verkrijgbaar in een enkelwandige of in een dubbelwandig geïsoleerde uitvoering. Een gemakkelijke vuistregel is dat het enkelwandige kanaal binnenshuis geïnstalleerd wordt en het dubbelwandige kanaal buitenshuis. De dubbelwandig geïsoleerde uitvoering heeft als doel de rookgassen zo warm mogelijk te houden. Hoe warmer de verbrandingsgassen (lucht), hoe beter de trek in de schoorsteen (warme lucht stijgt). Deze toepassing kan zowel in renovatie als in nieuwbouw gebruikt worden. 

Flexibel kanaal

Het flexibel kanaal is ontworpen om in een bestaande gemetste schoorsteen te installeren. Meestal zal dit type van kanaal in een renovatieproject geïnstalleerd worden. De flexibel heeft als voordeel dat er gemakkelijk bochten kunnen gevormd worden en dat een bestaande gemetste schoorsteen heel snel gerenoveerd kan worden. Vaak zijn er in bestaande schoorstenen problemen met trek en/of vochtproblemen. Met een flexibel kanaal is dit gemakkelijk op te lossen. 

Installatie via een vakman

Om een rookgaskanaal correct te installeren, moet u met heel veel parameters rekening houden. Uw lokale vakman heeft een opleiding genoten om deze installatie volgens de regels van de kunst uit te voeren. Het inschatten van het project is van essentieel belang om een levenslange kwaliteit te kunnen garanderen. Uw vakman is het best geplaatst om te bekijken wat er allemaal nodig is voor een juiste installatie die trekproblemen, brandgevaar, CO-gevaar, etc. zal vermijden.

Op welk budget moet ik rekenen?

Het is niet zo simpel om een precies budget of een exacte vuistregel mee te geven over hoeveel de installatie van een rookkanaal mag kosten. Wel zijn er bepaalde parameters die de kostprijs kunnen beïnvloeden. De belangrijkste parameter die de kosten kan beïnvloeden, is het af te leggen traject. Indien het kanaal binnenshuis loopt en slijp- en kapwerk nodig is, kan het kostenplaatje snel oplopen. In ideale omstandigheden kan er best een flexibel in de bestaande schoorsteen getrokken worden of een gat in de muur gemaakt worden voor een buitenopstelling met vaste buizen. Die oplossing zal zeker het meest kostenefficiënt zijn.

Een tweede bepalende factor is de diameter van de buizen. Voor pellettoestellen zal dit het goedkoopst zijn; voor grote houthaarden/kachels zal dit sneller oplopen vermits de benodigde diameters daarbij vaak groter zijn.

Een zeer simpele basisinstallatie van een rookgaskanaal start vanaf circa €400. Dit kan oplopen tot een paar duizend euro, naargelang van de complexiteit en de vereiste buisdiameters. 

Dit artikel is onderdeel van een reeks blogposts waarmee de leden van onze bedrijvengroep Agoria-CIV de kachelliefhebbers in Vlaanderen willen informeren over de verschillende mogelijkheden en beschikbare technologieën voor duurzame huishoudelijke houtverwarming. Sensibilisering is een belangrijke stap om de doelstellingen van de Green Deal ‘Huishoudelijke houtverwarming’ te kunnen realiseren. Agoria, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en 22 andere partners willen met die Green Deal hun steentje bijdragen om de impact van huishoudelijke houtverwarming op de luchtkwaliteit in Vlaanderen drastisch te verminderen.

Lees ook: 

Was dit artikel nuttig?