Herziening federale gids voor duurzame aankopen | Agoria

Herziening federale gids voor duurzame aankopen

Gepubliceerd op 17/08/16

De prodcutfiches van de federale gids voor duurzame aankopen zijn momenteel aan herziening toe. 

Deze gids is een van de Belgische referenties voor duurzame aankopen en dient als een inspiratie voor de aanbestedende diensten in de opmaak van de bestekken. 

Mogen wij u vragen om ons uw voorstellen voor wijzigingen vóór 2 september door te sturen (aanpassingen, verbeteringen, schrappingen...) in track changes of via de volgende documenten. Op basis van de ingestuurde voorstellen maken wij een samenvatting op voordat we contact opnemen met de overheid. 

Merk op dat de adviseur van de federale overheid voor de herziening van de fiches ook informatie wenst over de omvang van de markt, de structuur van de markt, de belangrijkste spelers, de trends, de impact van "duurzaamheid" voor de betrokken sectoren, etc. Maar wij beperken onze input tot uw concrete vragen voor de aanpassing van de productfiches. 

    • Drukwerk
    • Milieuvriendelijke drukwerkdiensten
    • Binnenhuismeubelen
      • Dit omvat binnenhuismeubelen voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld in kantoren en scholen, en voor huishoudelijk gebruik. De productgroep omvat alle vrijstaande of ingebouwde bewaar-, hang-, lig-, zit-, werk- of eetmeubelen. Ze omvat echter geen bouwprojecten (bijvoorbeeld trappen, wanden, profielen, panelen), sanitaire uitrusting, tapijten, stoffen, kantoorbenodigdheden en andere producten die niet op de eerste plaats voor gebruik als meubelen bedoeld zijn.Ze omvat evenmin binnendeuren, panelen, vloeren of ingebouwde meubelen.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden