Europese Commissie is gestart met herzieningsproces E-PRTR-verordening | Agoria

Europese Commissie is gestart met herzieningsproces E-PRTR-verordening

Gepubliceerd op 12/04/21
De Europese Commissie is een herzieningsproces gestart m.b.t. verordening (EG) nr. 166/2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (het zogenaamde E-PRTR).

De rest is gereserveerd voor Agoria leden