De Grote Grondvraag: Welke verplichtingen met betrekking tot bodem heeft mijn bedrijf? | Agoria

De Grote Grondvraag: Welke verplichtingen met betrekking tot bodem heeft mijn bedrijf?

Afbeelding
Gepubliceerd op 22/01/21 door Heidi Van Waes
Heeft uw bedrijf activiteiten die de bodem potentieel kunnen verontreinigen? Dan heeft u als exploitant de verplichting om vóór een bepaalde datum (en vervolgens periodiek) een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Via deze periodieke onderzoeksplicht wordt de kwaliteit van de bodem gecontroleerd. Zo kan u bij vaststelling van een bodemverontreiniging tijdig ingrijpen.

Wat is een oriënterend bodemonderzoek?

In een oriënterend bodemonderzoek onderzoekt de bodemsaneringsdeskundige de kwaliteit van de bodem. Hierbij wordt een beperkt aantal bodem- en grondwaterstalen geanalyseerd op de aanwezigheid van verontreinigende stoffen. Op basis van de analyseresultaten doet de bodemsaneringsdeskundige een uitspraak over de kwaliteit van de bodem.

Voor het laten uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek moet men een beroep doen op een erkende bodemsaneringsdeskundige. Een lijst van erkende bodemsaneringsdeskundigen kan geraadpleegd worden via: www.ovam.be/deskundigen.

Oriënterend bodemonderzoek verplicht?

Wanneer een eerste, en nadien periodiek, bodemonderzoek moet uitgevoerd worden, is afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf en van wanneer deze zijn gestart. Men kan dit het best controleren aan de hand van de omgevingsvergunning van het bedrijf. Vergelijk de Vlarem-(sub)rubrieken vermeld in deomgevingsvergunning met de indelingslijst van de risico-activiteiten van Vlarem II.

Ook via de risico-inrichtingen tool van OVAM kan men nagaan welke activiteiten van het bedrijf mogelijks bodembedreigend zijn. Een voorbeeld wordt hieronder gegeven van het mechanisch, thermisch en of fysisch bewerken van metalen.

Afbeelding

Wanneer een letter O, A, of B  wordt vermeld bij de activiteit in de laatste kolom van de indelingslijst, wil dit zeggen dat een oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk is:

  • O               : bij overdracht en sluiting en sowieso ten laatste voor 31 januari 2027;
  • A of A*     : periodiek om de twintig jaar;
  • B of B*     : periodiek om de tien jaar.

Heeft men meerdere risico-activiteiten, dan gelden de regels voor de categorie met de hoogste onderzoeksfrequentie.

Wanneer een oriënterend bodemonderzoek indienen?

De data voor het verplicht indienen van het eerste periodieke onderzoek zijn afhankelijk van de startdatum van de exploitatie en van de strengste Vlarebo-categorie. De Vlarebo-categorie bepaalt vervolgens de periodieke onderzoeksfrequentie, om de tien of twintig jaar (zie tabel).

Afbeelding

Bedrijven waarvan de risico-activiteiten (categorie A of B) zijn gestart voor 1 juni 2008 moesten al een eerste periodiek bodemonderzoek bij de OVAM hebben ingediend.

De Grote Grondvraag

Ook via de www.degrotegrondvraag.be kan men op een eenvoudige manier nagaan hoe het is gesteld met zijn grond. Aan de hand van enkele korte vraagjes komt men te weten welke stappen men moet ondernemen. Klik hier voor meer informatie.

Afbeelding

Wat doet Agoria?

Agoria help graag zijn leden bij het uitzoeken of een bodemonderzoek al dan niet verplicht is. Daarnaast staan we de leden bij, bij de beoordeling van offertes, de keuze van de bodemsaneringsdeskundige, het in overleg gaan met OVAM en het nalezen van het bodemonderzoek.

 Op 9 februari om 16 uur organiseren we samen met de OVAM een online sessie om meer informatie te geven over de verplichtingen en de eventuele subsidiemogelijkheden. Klik hier om u in te schrijven!

Was dit artikel nuttig?