Nieuw premiestelsel voor bodemonderzoeken en -saneringen in Brussel | Agoria

Nieuw premiestelsel voor bodemonderzoeken en -saneringen in Brussel

Gepubliceerd op 09/05/14 door Patrick Van den Bossche

In het Belgisch Staatsblad van 2 mei verscheen het besluit van de Brusselse regering dat een nieuw stelsel voor subsidiëring van bodemonderzoeken en saneringen invoert. Het treedt in werking op 12 mei en vervangt dan het bestaande stelsel uit 2007. Het nieuwe stelsel subsidieert vooral de inspanningen die gepaard gaan met het opsporen en behandelen van zgn. ‘weesverontreinigingen’. Dit zijn vaak verontreinigingen met een onduidelijke oorsprong die geen eenmalige of gemengde verontreinigingen zijn. 

In het nieuwe stelsel kunnen natuurlijke personen en kmo’s subsidies krijgen voor:

  • Het uitvoeren van bodemonderzoeken
    • voor bodemonderzoeken die geen enkele verontreiniging aanduiden
    • voor bodemonderzoeken die geheel of gedeeltelijk een weesverontreiniging aanduiden
  • Het behandelen van een weesverontreiniging, door:
    • het uitvoeren van risicobeheersmaatregelen
    • het uitvoeren van (beperkte) saneringswerken

 De premies voor een kmo kunnen oplopen van 60 tot 80% van de kosten.

 Agoria heeft dit besluit al toegelicht tijdens zijn seminarie van 18 december 2013. U vindt hier de presentatie 

Afbeelding
.

 Tekst van het volledige besluit.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden