35% overheidssteun mogelijk bij sanering historische bodemverontreiniging | Agoria

35% overheidssteun mogelijk bij sanering historische bodemverontreiniging

Gepubliceerd op 01/11/13 door Patrick Van den Bossche
Begin dit jaar lanceerde de Vlaamse regering de cofinanciering voor de sanering van historische bodemverontreinigingen. Onder cofinanciering verstaat men een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een bodemsanering, al dan niet uitgevoerd door een onderneming. In een onlangs gepubliceerd ministerieel besluit worden de maximale steunpercentages vastgelegd op 35% voor saneringsplichtige ondernemingen en 50% voor niet-ondernemingen. Er blijft een absolute bovengrens van 200.000 € per project.

Wie komt in aanmerking?

Komen in aanmerking voor cofinanciering:

  • de eigenaar van een grond met een historische bodemverontreiniging, op voorwaarde dat hij vóór 1 juni 2008 eigenaar is geworden.
  • een vroegere eigenaar van de grond, op voorwaarde dat hij vóór 1 juni 2008 eigenaar is geworden en saneringsplichtig is.

Een eigenaar die de verontreiniging minder dan 30 jaar vóór de aanvraag tot cofinanciering zelf heeft veroorzaakt, komt niet in aanmerking voor cofinanciering.

De cofinancieringsregeling richt zich dus tot huidige of voormalige eigenaars van terreinen met een historische verontreiniging die ze niet zelf veroorzaakt hebben binnen een periode van 30 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot cofinanciering. De voorgestelde cofinancieringsregeling is bedoeld voor eigenaars, ongeacht of zij al dan niet ook exploitant zijn.

Modelformulier

Aanvragen voor cofinanciering van een bodemsanering kunnen bij de OVAM ingediend worden met bijgaand modelformulier 
Afbeelding
. Een aanvraag is pas ontvankelijk wanneer het correct ingevulde formulier zowel elektronisch als aangetekend door de OVAM ontvangen wordt.

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij uw milieuexperten (zie hierna).

Verwant artikel

De rest is gereserveerd voor Agoria leden