Voortaan ook ecologiesteun voor strategische investeringsprojecten | Agoria

Voortaan ook ecologiesteun voor strategische investeringsprojecten

Gepubliceerd op 22/11/12 door Patrick Van den Bossche
De Vlaamse regering heeft definitief ingestemd met een grondige bijsturing van de ecologiepremie. Tot dusver kon een ecologie-investering enkel worden gesubsidieerd wanneer werd geïnvesteerd in een technologie die op de Limitatieve Technologieënlijst (LTL) staat. In de toekomst wordt echter ook steun mogelijk voor strategische ecologie-investeringen die niet gebonden zijn aan deze LTL.

De steun voor strategische ecologie-investeringen is bedoeld voor projecten met een globale of integrale milieu- of energieoplossing op bedrijfsniveau. Daarbij wordt gedacht aan procesgeïntegreerde oplossingen waarvoor de LTL ontoereikend is. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan gesloten energie- en materiaalkringlopen.

De criteria om in aanmerking te komen voor strategische ecologiesteun zijn:

  • het project moet passen in een globale visie van de onderneming op milieu en energie
  • met het project moeten generieke milieudoelstellingen worden beoogd (bijv. volledig hergebruik van water, streven naar zero-emissies, C02-vrije onderneming,…)
  • innovatief gedreven ecologie-investeringen krijgen de voorkeur
  • investeringen met onomkeerbare gevolgen op lange termijn
  • de investering bedraagt minimaal 3 miljoen euro

Voor de strategische ecologiesteun liggen de steunpercentages hoger dan voor de steun die gebaseerd is op de LTL. Het maximale steunpercentage bedraagt 70% voor kmo’s en 60% voor grote ondernemingen.

Het besluit tot wijziging van de regeling moet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. We houden u op de hoogte via Agoria Online.

Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012. 
Afbeelding

De rest is gereserveerd voor Agoria leden