Agoria Vlaanderen ondertekent Green Deal 'Klimaatvriendelijke koeling in supermarkten & voedingswinkels' | Agoria

Agoria Vlaanderen ondertekent Green Deal 'Klimaatvriendelijke koeling in supermarkten & voedingswinkels'

Afbeelding
Gepubliceerd op 12/03/21
Op donderdag 11 maart ondertekenden Vlaams minister van Energie Zuhal Demir en Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits de Green Deal Afbouw F-gassen in supermarkten en voedingswinkels, kortweg Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling. Met deze Green Deal engageren onder meer de retail-sector, koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven, leveranciers en fabrikanten van apparatuur, enkele sectorfederaties en de Vlaamse overheid zich om de emissies van F-gassen verder af te bouwen in supermarkten en voedingswinkels. "Dit engagement speelt een belangrijke rol in het realiseren van de Vlaamse klimaatdoelstellingen", aldus Vlaams minister Demir.

De Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling komt er op initiatief van Comeos, Frixis en Agoria in samenwerking met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de retail-sector, koeltechnische bedrijven en andere deelnemende partijen.

Koel-en diepvriesinstallaties, vaak gebruikt in supermarkten en voedingswinkels, airco’s en warmtepompen maken gebruik van koelgassen, die in een gesloten systeem circuleren. Bij lekkage of bij ongepaste behandeling op het einde van de levensduur kan een deel van die gassen in de atmosfeer terechtkomen en bijdragen tot het broeikasgaseffect.  Om de potentiële klimaatimpact hiervan te reduceren, heeft de EU sinds 2006 een aantal maatregelen genomen voor een specifieke groep van gefluoreerde koelgassen (kortweg F-gassen), waaronder regelmatige controles op lekdichtheid en een certificatieverplichting voor koeltechnici. Sinds 2015 is er ook een Europees afbouwschema voor de HFK-koelgassen vastgelegd. Er wordt verwacht dat door de Europese maatregelen de emissies van F-gassen drastisch zullen dalen, in lijn met de Europese Green Deal-ambities.

In het kader van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 werden door de Vlaamse overheid extra maatregelen overwogen om de uitstoot van F-gassen nog verder te verminderen. In 2019 waren F-gassen die uit koelapparatuur weglekken verantwoordelijk voor een broeikasgasuitstoot van zo’n 1,3 miljoen ton CO2-equivalenten in Vlaanderen. De doelstelling is om die tot maximaal 0,6 miljoen ton CO2-equivalenten te reduceren tegen 2030.

In de Vlaamse Green Deal Klimaatvriendelijke Koeling zullen supermarkten en voedingswinkels zich engageren om de emissies van F-gassen af te bouwen, door een combinatie van verschillende maatregelen:

  • bij keuze van nieuwe installaties zal de voorkeur gaan naar koelgassen met een lage klimaatimpact,
  • alle installaties zullen regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden,
  • en op het einde van de levensduur zal het koelmiddel gerecupereerd worden. 

Agoria engageert zich om actief mee te werken aan de analyse m.b.t. de stand van de technologie inzake het gebruik van natuurlijke koelmiddelen en het toepassen van milieuvriendelijke koeling voor alle mogelijke relevante koeltoepassingen. Verder zullen we actief meewerken aan het promoten van het gebruik van natuurlijke koelmiddelen en milieuvriendelijke koeling die de uitstoot van F-gassen zoveel mogelijk terugdringen tijdens de installatie-, de gebruiks- en de afvalfase.

 

Afbeelding
Was dit artikel nuttig?