Agoria pakt voorbeelden van goldplating aan | Agoria

Agoria pakt voorbeelden van goldplating aan

Gepubliceerd op 24/06/16 door Heidi Van Waes

Het recente milieurapport van de technologische industrie, dat eind 2015 aan de minister van Leefmilieu Joke Schauvliege werd voorgesteld, toont duidelijk aan dat onze bedrijven sinds 1995 een grote vooruitgang hebben geboekt in het verminderen van hun milieu-impact en dat quasi in alle domeinen. Ondanks deze goede milieuprestaties worden heel wat bedrijven geconfronteerd met steeds strenger wordende individuele eisen die vaak geen toegevoegde waarde meer bieden op milieuvlak, maar enkel een negatieve impact genereren op het concurrentievermogen van de technologische industrie.

Om dergelijke knelpunten aan te pakken zal met de steun van de minister een gemengd overlegplatform opgestart worden tussen Agoria Vlaanderen, het kabinet en de administraties, zoals VMM, LNE-AMV,... De werkgroep zal tot taak hebben:

  • Voorbeelden van goldplating binnen de technologische industrie te identificeren

  • Oplossingen te zoeken die zowel milieu- als ondernemingsvriendelijk zijn

  • Oplossingen uit te rollen over de sector

Voorbeelden kunnen zich situeren in:

  • Wetgeving die verder gaat dan wat Europa oplegt

  • Zeer strenge bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning

  • Eigen (strikte) invulling van bestaande wetgeving door de overheid

Concreet kan het gaan over:

  • Zeer strenge bijzondere lozingsnormen voor oppervlaktewater of lucht

  • Zeer strikte meetverplichtingen met weinig toegevoegde waarde

  • Zeer uitgebreide haalbaarheidsstudies

Mocht uw bedrijf te kampen hebben met dergelijke voorbeelden, gelieve dan contact op te nemen met het expertisecentrum Milieu van Agoria. We bekijken graag de verdere aanpak samen.

Raadpleeg hier het milieurapport van de technologische industrie.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden