Duitse studie over veroudering van elektrische en elektronische toestellen | Agoria

Duitse studie over veroudering van elektrische en elektronische toestellen

Gepubliceerd op 10/04/15

Het Duitse ministerie van Leefmilieu heeft onlangs een tussentijds rapport gepubliceerd met de resultaten van een studie over de veroudering en gebruiksduur van elektrische en elektronische toestellen. Het voornaamste doel van de studie is om een degelijk gegevensbestand samen te stellen om het fenomeen veroudering, gemiddelde levensduur en gebruiksduur te beschrijven en te evalueren en om op basis daarvan gedegen strategieën tegen veroudering uit te werken.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de gemiddelde eerste nuttige levensduur van grote huishoudtoestellen tussen 2004 en 2012/2013 in Duitsland is gedaald van 14,1 tot 13 jaar. De belangrijkste reden voor het vervangen van een toestel is een defect (55,6% van het totale aantal vervangingen in 2012). Anderzijds bleek bijna een derde van de huishoudtoestellen die in 2012 werden vervangen nog te werken. Wat opvalt is de toename van het aandeel van toestellen die na minder dan vijf jaar gebruik werden vervangen. Het aandeel van deze ‘jonge’ toestellen in het totale aantal vervangingen ging tussen 2004 en 2013 van 7% naar 13%. Het aandeel van toestellen die minder dan vijf jaar oud waren en wegens een defect vervangen werden, bedroeg 3,8% in 2004 en 8,3% in 2012 van het totale aantal vervangingen.

De gemiddelde eerste nuttige levensduur van een flatscreen-tv was 5,6 jaar in 2012. Het aandeel defecte flatscreens in het totale aantal vervangingen daalde van 28% tot 25% tussen 2008 en 2012. De gemiddelde eerste nuttige levensduur van flatscreens die werden vervangen wegens een defect bedroeg ongeveer 5,9 jaar in 2012/2013. Meer dan 60% van

De rest is gereserveerd voor Agoria leden