Eerste call for proposals voor het LIFE-programma rond 12 juli verwacht | Agoria

Eerste call for proposals voor het LIFE-programma rond 12 juli verwacht

Afbeelding
Gepubliceerd op 07/07/21 door Nele Laus
Binnenkort gaat het nieuwe LIFE-programma - het Europees programma voor milieu en klimaat - van start, met een nieuw subprogramma “Clean Energy Transition”. Dit programma richt zich op marktintroductie, doorbreken van marktbarrières, demonstratie van nieuwe modellen, beleidsontwikkeling, ontwikkelen en uitrollen van best practices en empowerment van de burger. Daarnaast kan een projectvoorstel rond klimaatmitigatie, -adaptatie of governance ingediend worden binnen het subprogramma Climate Change.

Ongeveer 1 miljard euro budget

Het LIFE-programma bestaat uit 4 onderdelen, waarvoor een totaal budget van ongeveer 1 miljard euro beschikbaar is gesteld voor de komende 7 jaar. De projectoproep in 2021 heeft een indicatief budget van 94.5 miljoen euro en mikt in totaal op ongeveer 60-65 projecten. De publicatie van het werkprogramma voor de jaren 2021-2024 en de lancering van de eerste projectoproepen wordt verwacht in de week van 12 juli 2021. De projectoproepen zullen gepubliceerd worden op het ‘Funding and Tenders Portal’. De deadline voor indiening van de projectvoorstellen zal naar verwachting rond november-december zijn.

Versnelling van de renovatiegolf

Binnen het programma worden meerdere opportuniteiten geboden om de renovatiegolf de versnellen. In het ‘Clean Energy Transition’-programma zijn er specifieke thema’s gedefinieerd gericht op geintegreerde oplossingen voor de residentiële klimaatrenovatiemarkt, het opschalen van maatregelen, innovatieve buisnessmodellen, opbouw van de benodigde vaardigheden op de arbeidsmarkt en innovatieve financieringsmodellen. Voor het Climate Change-onderdeel zijn de thema’s broeikasgasemissie reductie, hernieuwbare energie, energie efficiëntie,  klimaatadaptatie en governance en het klimaatpact.

Europese financiering tot 95%

De LIFE-projecten worden deels gefinancierd door de Europese Commissie en deels door de partners. De hoogte van deze cofinanciering hangt af van het programmaonderdeel; voor Clean Energy Transition-projecten is dit 95% en voor de Climate Change-projecten 60% van de totale projectkosten. Er zijn daarnaast vereisten voor de projecten rond de samenstelling van het consortium. De Consortia voor de Clean Energy Transition-projecten moeten ongeveer 10 partners uit minstens drie verschillende EU-lidstaten bevatten. Voor de Climate Change-projecten is transnationale samenwerking niet noodzakelijk.

Vlaanderen helpt u graag op weg

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) wil de komende jaren sterker gaan inzetten op het benutten van de Europese financiering voor de realisatie van de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen. Hiervoor is binnen het VEKA een EU-financieringsteam opgericht. Specifiek voor het LIFE- programma Clean Energy Transition zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) fungeren als Vlaams contactpunt. 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Het EU-financieringsteam bekijkt graag met u de opties. 

Voor meer informatie, klik hier voor een beschrijving van de activiteiten van het EU-financieringsteam of neem direct contact met hen op per mail

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde thema's