‘Klimaatneutraal in 2050’: wat omvat de Europese ‘Green Deal’? | Agoria

‘Klimaatneutraal in 2050’: wat omvat de Europese ‘Green Deal’?

Afbeelding
Gepubliceerd op 13/12/19
Woensdag heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een ‘Green Deal’ voor Europa bekendgemaakt. De Green Deal is het initiatief bij uitstek voor de Europese Commissie die begin december is aangetreden. Doel is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Volgens commissievoorzitter von der Leyen is dit de ‘nieuwe groeistrategie van de EU'.
  • De Europese Green Deal omvat o.a. een routekaart met maatregelen om grondstoffen efficiënter te gaan gebruiken in een schone circulaire economie en de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies en de vervuiling te stoppen. Ook is vastgelegd welke financiële instrumenten en investeringen nodig zijn en hoe we tot een inclusieve en eerlijke transitie kunnen komen. 
  • De Europese Green Deal bestrijkt alle sectoren van de economie, met name vervoer, energie, landbouw en gebouwen, maar ook staal, cement, ICT, textiel en chemie.

De Green Deal is in dit stadium dus een ambitieus voorstel van de Commissie, waarvan de elementen door de lidstaten en door het Europees Parlement moeten worden besproken en goedgekeurd.

Het eerste initiatief (maart 2020) zal erin bestaan om ‘klimaatneutraliteit’ tegen 2050 als doelstelling in de Europese wetgeving op te nemen. Maar we kunnen ook de volgende initiatieven noemen:

Klimaatambities

  • Tegen de zomer van 2020 zal de Commissie een plan met effectbeoordeling presenteren om de EU-doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot tegen 2030 op te trekken tot ten minste 50%.
  • Alle relevante klimaatgerelateerde beleidsinstrumenten (richtlijn Hernieuwbare energie, richtlijn Energie-efficiëntie, emissiehandel,…) zullen worden herbekeken en waar nodig bijgestuurd
  • Voorstel voor de herziening van de Energiebelastingrichtlijn (juni 2021)
  • De Commissie zal voor bepaalde sectoren een mechanisme voor koolstofcorrecties aan de grenzen voorstellen om het risico op koolstoflekkages te verminderen (2021)

Industriële strategie & circulaire economie

  • In maart 2020 zal de Commissie een Europese industriële strategie goedkeuren om de tweevoudige uitdaging van de groene en de digitale transformatie aan te gaan
  • De Commissie zal een nieuw actieplan voor de circulaire economie voorstellen, met inbegrip van een initiatief inzake duurzame producten en met bijzondere aandacht voor sectoren die intensief natuurlijke hulpbronnen gebruiken, zoals de textiel-, bouw-, elektronica- en kunststofsector (maart 2020)

Gifvrije omgeving

  • De Commissie zal een strategie voor chemische stoffen met het oog op duurzaamheid presenteren (zomer 2020)
  • De Commissie zal de EU-maatregelen herbekijken om vervuiling door grote industriële installaties aan te pakken

Lees hier het integrale persbericht The European Green Deal en Annex.

Was dit artikel nuttig?