Supercap voor elektro-intensieve bedrijven kan nu aangevraagd worden | Agoria

Supercap voor elektro-intensieve bedrijven kan nu aangevraagd worden

Afbeelding
Gepubliceerd op 25/06/18
Elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen betalen een verplichte groenestroombijdrage die wordt berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Een aantal elektro-intensieve Vlaamse bedrijven kunnen tot 15 juli een aanvraag indienen om slechts een plafond op deze bijdrage te betalen.

In Vlaanderen is er reeds een getrapt systeem van kracht waardoor bedrijven al een korting genieten op de bijdrage groene stroom (de zogenaamde degressiviteit op de quotumverplichting voor groenestroomcertificaten). Met de nieuwe aanvullende regeling zet de Vlaamse regering een deel van Europese regelgeving om die het mogelijk maakt om voor bepaalde grote elektriciteitsverbruikers de kosten verder te plafonneren .

De regeling is wel onderhevig aan een aantal strikte voorwaarden en beperkt tot bedrijven die volgens een Europese lijst een elektriciteitskost hebben die meer dan 3% van de productiewaarde uitmaakt. Voor de Agoria-sectoren betekenen dit grotendeels de sectoren met een NACE-code 24.41-24.45 (non-ferro), 24.31-24.34 (koudtrekkerij), 2720 (Vervaardiging van batterijen en accumulatoren), 24.51-24.54 (gieterijen).

Hoeveel bedraagt de "supercap"?

  • Indien het bedrijf op de lijst van de gedefinieerde elektro-intensieve sectoren staat betaalt het slechts 4% van de bruto toegevoegde waarde in plaats van de eerder betaalde bijdrage groene stroom.

  • Indien het bedrijf op de lijst van de gedefinieerde elektro-intensieve sectoren staat en bijkomend een elektro-intensiteit van 20% kan voorleggen, betaalt het slechts 0,5% van de bruto toegevoegde waarde in plaats van de eerder betaalde bijdrage groene stroom.

De elektro-intensiteit wordt berekend door de aangenomen elektriciteitskosten te delen door het rekenkundige gemiddelde over de drie meest recente jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn van de bruto toegevoegde waarde van de onderneming of vestigingseenheid.

Komt uw bedrijf in aanmerking?

De kans is reëel dat u niet in aanmerking komt voor deze regelgeving op basis van de Europese lijst van NACE-codes, of indien u wel tot de lijst van gedefinieerde sectoren behoort, dat de huidig betaalde bijdrage mogelijks lager is dan die voorzien in de supercapregeling (bv. omdat uw bedrijf een hoge toegevoegde waarde heeft).

De volledige berekening kan u nagaan op https://www.energiesparen.be/aanvraagprocedure-supercap-regeling

Het expertisecentrum Energie van Agoria helpt u graag op weg bij mogelijke vragen over de regeling en de huidig betaalde bijdrage groene stroom.

De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juli.

Was dit artikel nuttig?