Nieuwe Europese richtsnoeren over staatssteun voor hernieuwbare energie en milieu | Agoria

Nieuwe Europese richtsnoeren over staatssteun voor hernieuwbare energie en milieu

Gepubliceerd op 17/04/14

De Europese Commissie heeft de nieuwe regels voor staatssteun in het domein van hernieuwbare energie en milieu bekendgemaakt. Deze nieuwe richtsnoeren, die de bestaande energie- en milieurichtsnoeren van 2008 vervangen, treden in werking op 1 juli 2014 en lopen tot eind 2020. Sinds 2008 is de energiemarkt immers grondig veranderd en is gebleken dat nationale en regionale ondersteuningssystemen heel wat marktverstoring binnen en tussen lidstaten met zich mee hebben gebracht. De nieuwe richtsnoeren moeten beleidsmakers in staat stellen om hun steunmaatregelen zo te ontwerpen dat ze bijdragen tot de Europese 2020-klimaatdoelstellingen en tot een duurzame en veilige energiebevoorrading zonder de Europese interne markt te verstoren of fragmenteren.

Hernieuwbare energie: geleidelijk participeren in de markt

Om de kosteneffectiviteit van nieuweondersteuningssystemen voor hernieuwbare energie te verhogen en verstoringen in de energiemarkt te beperken, vereisen de nieuwe regels dat nationale en regionale regeringen in 2015 en 2016 geleidelijk overschakelen naar competitieve veilingen. Tegen 2017 zou in principe alle steun op die manier moeten worden toegekend, tenzij het gaat om kleine hernieuwbare energieprojecten (<1MW en <6MW voor windenergie).

Feed-in tarieven moeten van Europa uitgefaseerd worden. De voorkeur gaat duidelijk naar feed-in premies (een surplus op de geldende marktprijs) of certificatenmechanismen zoals die momenteel in België worden toegepast. Het toekennen van steun zal ook moeilijker worden in periodes van negatieve prijzen. Voor kleinere installaties (<3 MW voor wind en <500 kW voor zon en biomassa) zijn de richtsnoeren minder streng en kunnen feed-in tarieven zelfs blijven bestaan.

Kortingen op milieutaksen en heffingen voor

De rest is gereserveerd voor Agoria leden