Degressief tarief voor offshore windenergie | Agoria

Degressief tarief voor offshore windenergie

Gepubliceerd op 09/05/13

Vanaf 1 juli krijgen bedrijven minstens een half jaar lang een reductie op hun toeslag voor de elektriciteitsproductie via offshore, naargelang van hun verbruik. Er wordt ook een plafond van 125 000 euro voor de grootverbruikers ingevoerd. 

De financiering van de windmolenparken in de Noordzee gebeurt op basis van het elektriciteitsverbruik. Momenteel bedraagt de heffing 2,2133 euro/MWh. In onze buurlanden werd al langer een plafond voor grootverbruikers ingesteld, maar in België bleven maatregelen tot dusver uit. De financieringskosten voor deze windmolenparken lopen echter verder op, met als gevolg dat het concurrentienadeel voor elektro-intensieve Belgische ondernemingen vergroot.

De ministerraad voert nu, op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet, een degressiviteitsmechanisme voor de verbruikers in. De kortingen per verbruiksschijf zijn dezelfde als die welke gelden voor de federale bijdrage op elektriciteit:

Vermindering offshoreheffing voor leveringen tussen 1 juli en 31 december 2013
Verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar  15%
Verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1000 MWh/jaar  20%
Verbruiksschijf tussen 1000 MWh/jaar en 25 000 MWh/jaar  25%
Verbruiksschijf van meer dan 25 000 MWh/jaar  45%
Maximum toeslag per verbruikslocatie 125 000 euro

Kleine KMO’s (verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar) krijgen een korting van 15 procent, een cijfer dat oploopt naarmate het verbruik toeneemt, om de maximale bijdrage op 125.000 euro voor het komende halfjaar te plafonneren.

Het gedeelte dat de ondernemingen niet moeten betalen, zal door de overheid worden bijgepast en wordt niet gefinancierd door een verhoging van het basistarief. Hoe het tarief van de heffing in de volgende

De rest is gereserveerd voor Agoria leden