Verplichte energie-audit voor grote ondernemingen tegen 1 december 2015 | Agoria

Verplichte energie-audit voor grote ondernemingen tegen 1 december 2015

Gepubliceerd op 28/08/14

In de nieuwe Vlarem-trein 2013 worden alle Vlaamse niet-kmo’s verplicht om tegen 1 december 2015 over een geldige energie-audit te beschikken.

De verplichting voor het uitvoeren van een verplichte energie-audit volgt uit de Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU die deze doelstelling voor alle Europese lidstaten vastlegt tegen december 2015 en daarna om de vier jaar. In Vlaanderen wordt deze verplichting omgezet via de milieuwetgeving Vlarem. Alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt moeten daarom vierjaarlijks een energie-audit uitvoeren.

Het is de exploitant zelf van de ingedeelde inrichting die de energie-audit uitvoert, bijgevolg is het niet nodig maar wel mogelijk om een externe auditeur in te schakelen. Het Vlaams Energieagentschap ontwikkelt momenteel een webapplicatie waarin de resultaten van de energie-audit moeten worden ingegeven en waarmee ze de kwaliteit van de audit ( en de energiedeskundige) kunnen controleren. Een eerste stakeholderoverleg op basis van de eerste versie van de webapplicatie is gepland voor eind september.

Energie-audits maken gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor de voorgestelde maatregelen mogelijk, zodat duidelijke informatie over potentiële besparingen wordt verstrekt. De minimumcriteria voor energie-audits werden Europees bepaald en zijn o.a. het geven van actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; een analyse van de levenscycluskosten om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages; proportionaliteit en representativiteit.

Ingedeelde inrichtingen met een jaarlijks primair energieverbruik vanaf 0,5PJ (of te hervergunnen of nieuwe inrichtingen

De rest is gereserveerd voor Agoria leden