Van verplichte energie-audit tot geslaagd energiebesparingsproject | Agoria

Van verplichte energie-audit tot geslaagd energiebesparingsproject

Gepubliceerd op 04/11/15

Meer dan 250 geïnteresseerden woonden op dinsdag 27 oktober een informatiesessie bij over de nieuwe Vlaamse wetgeving over de verplichte energie-audit voor niet-KMO’s die Agoria samen met het Vlaams energieagentschap (VEA) organiseerde.

De verplichting volgt uit een omzetting van de Europese richtlijn energie-efficiëntie van 2012/27/EU die stelt dat elke Europese lidstaat ervoor moet zorgen dat ondernemingen die geen KMO's zijn, een energie-audit ondergaan op grond van de nationale wetgeving, uiterlijk op 5 december 2015 en ten minste om de vier jaar na de voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

Vlaanderen is het eerste Belgische gewest dat de verplichting heeft omgezet, via de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM als volgt: Alle exploitanten van een ingedeelde inrichting waarvan de vestiging, waar die ingedeelde inrichting gelegen is, voldoet aan de criteria van een niet-KMO, moeten voor 1 december 2015 een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in de webapplicatie.

Joris Recko, beleidsmedewerker bij het Vlaams energieagentschap gaf de nodige informatie over de doelgroep van deze wetgeving, en uitleg bij het gebruik van de handige webapplicatie die men hiervoor ontwikkeld heeft.

De meer dan 250 aanwezigen kregen ruim de mogelijkheid om al hun vragen bij deze wetgeving te beantwoorden.

De audit is slechts een startpunt

De wetgeving voorziet geen verplichting voor bedrijven om effectief de maatregelen die volgen uit de energie-audit uit te voeren. Toch was de bedoeling van dit Agoria evenement niet enkel de bedrijven te informeren, maar ook te sensibiliseren tot effectieve energiebesparingen.

Niet alleen bestaan er tal van financiële steunmaatregelen voor energiebesparende

De rest is gereserveerd voor Agoria leden