Hoe verloopt de procedure in geval van een geplande afschakeling? | Agoria

Hoe verloopt de procedure in geval van een geplande afschakeling?

Gepubliceerd op 17/09/14 door Christian Dierick

Na een eerste aankondiging een week vóór een periode van mogelijke tekorten (D-7) volgt een tweede stand van zaken de dag vóór een eventuele afschakeling (D-1).

Stand van zaken D-1

Op dat ogenblik wordt de balans opgemaakt voor elke evenwichtszone, rekening houdend met het evenwicht of de onbalans die de evenwichtsverantwoordelijken (ARP’s) op papier (of liever PC) verwachten tussen de geplande productie en de verwachte afname voor de volgende dag, rekening houdend met de beschikbare strategische reserves. Op basis hiervan wordt de bevolking geïnformeerd via de media etc.

Wanneer wordt effectief tot afschakeling beslist?

Tot een eventuele afschakeling zal pas worden overgegaan wanneer tijdens de dag zelf, ondanks de aankondigingen en sensibilisering de dag ervoor, blijkt dat de productie toch nog te laag is of de consumptie te hoog om het evenwicht te kunnen bewaren, door variaties in zon, wind of andere onverwachte omstandigheden.

Hoe laat wordt afgeschakeld?

Het tijdsvenster wordt, voor wat betreft de afschakeling, vrij precies aangekondigd. Daarentegen hangt de duur van de heropstart na het einde van een crisis af van de tijd nodig om de verschillende zones na elkaar of parallel weer aan te schakelen. Dit kan tot een uur of zelfs meer duren na het groen licht voor een heropstart.

De afschakeling door Elia gebeurt voor een hele zone tegelijk (zie afschakelplan), maar de spanning wordt wel zeer snel hersteld om prioritaire afnemers zo vlug mogelijk opnieuw te kunnen bedienen (ziekenhuizen e.d.), zodat die tijdens de hele afschakelingsperiode zeer weinig hinder ondervinden.

Wijziging in

De rest is gereserveerd voor Agoria leden