Hoe nagaan of voor uw bedrijf afschakeling dreigt? | Agoria

Hoe nagaan of voor uw bedrijf afschakeling dreigt?

Gepubliceerd op 17/09/14 door Christian Dierick

Heel wat lidbedrijven vragen zich af of ze het risico lopen te worden afgeschakeld in het kader van het afschakelplan om een ongewenste black-out te voorkomen.

Met onderstaande korte leidraad kunt u een eerste inschatting maken van de kans op afschakeling van uw bedrijf. Er zullen ongetwijfeld nog vragen openblijven, deze informatie is immers voorlopig en niet-exhaustief.

Mits een correcte interpretatie van de door FOD Economie ter beschikking gestelde tabellen kunt u al vrij goed inschatten of het al dan niet nodig is om verdere informatie op te vragen bij uw gemeente of lokale distributiemaatschappij. Sommige steden en gemeenten zoals Mechelen hebben ondertussen op hun website al informatie en/of contactpersonen geplaatst, maar dit is zeker (nog) niet overal het geval.

Wat hierna volgt, geldt bij een geplande afschakeling. De werkwijze in geval van een onverwachte, en dus ongeplande afschakeling is immers totaal anders. Elia heeft dit in het Parlement als volgt uiteengezet: bij een ongeplande (en automatische) afschakeling – lees bij plotse en onverwachte fenomenen - worden de verschillende schijven van cabines afgeschakeld, chronologisch gaande van schijf 1 tot en met 6, terwijl men bij een geplande afschakeling in omgekeerde richting te werk gaat, vertrekkende van schijf 6 tot 1.

Verschillende situaties

Hierna bekijken we de verschillende situaties die zich voor de bedrijven kunnen voordoen.

Geval 1: Aansluiting op het Elia-net
Als uw bedrijf rechtstreeks op het hoogspanningsnet van Elia is aangesloten, dan is een afschakeling van uw bedrijf niet voorzien. Contacteer voor alle zekerheid toch uw account manager bij Elia

De rest is gereserveerd voor Agoria leden