Nieuwe classificatiemethode voor energie-efficiënte driefasige motoren en overgangsperiode | Agoria

Nieuwe classificatiemethode voor energie-efficiënte driefasige motoren en overgangsperiode

Gepubliceerd op 13/01/10
In 1998 stelde het CEMEP (European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics) een 'Voluntary Agreement' op met als doel driefasige energie-efficiënte motoren te classificeren. In dit akkoord worden drie efficiëntieklassen gedefinieerd, met name EFF1, EFF2 en EFF3. EFF1 is daarbij de klasse voor motoren met de hoogste energie-efficiëntie.

Deze classificatie werd in verschillende landen zowel binnen als buiten Europa met succes geïntroduceerd, zij het met verschillen in toepassingsgebied en waarden. Dit was de aanleiding voor de International Electrotechnical Commission (IEC) om een nieuwe energie-efficiëntienorm voor motoren te ontwikkelen waarmee komaf wordt gemaakt met alle nationale interpretaties. Bovendien zijn nieuwe meetwaarden vastgelegd voor de classificatie.

De nieuwe norm IEC 60034-30 definieert en harmoniseert wereldwijd de nieuwe classificering voor energie-efficiënte laagspanningsmotoren. Er wordt nu voorzien in een indeling in IE1, IE2 en IE3, waarbij IE3-motoren de meest energie-efficiënte zijn.

Afbeelding
 

De registratie van het EFF-handelsmerk (EFF1, EFF2 en EFF3) loopt op 10 februari 2010 af (dit handelsmerk werd geregistreerd door Gimélec, de Franse federatie voor motoren en aandrijftechniek, in naam van het CEMEP). Concreet betekent dit dat nieuwe motoren die vanaf 10 februari 2010 op de markt worden gebracht niet meer mogen worden voorzien van het EFF-handelsmerk en dat de nieuwe IEC-classificering moet worden gebruikt.

Mogelijke verlenging gebruik EFF-classificatie

Op verzoek van heel wat bedrijven biedt het CEMEP de mogelijkheid om gedurende een beperkte overgangsperiode de oude classificering verder te gebruiken. Bedrijven kunnen daartoe een nieuwe tijdelijke en beperkte licentie krijgen. Dat biedt hen de mogelijkheid om de

De rest is gereserveerd voor Agoria leden