Leveranciers laagspanningsschakelmateriaal gaan voor duurzaamheid | Agoria

Leveranciers laagspanningsschakelmateriaal gaan voor duurzaamheid

Gepubliceerd op 03/10/12
CAPIEL, het overkoepelend Europees comité van producenten van laagspanningsschakelmateriaal voor industrie en commerciële toepassingen, heeft een gedragscode (‘Code of Conduct’) voor duurzaam ondernemen opgesteld. Deze gedragscode is specifiek bestemd voor de bedrijven in de deelsectoren van laagspanningsschakelmateriaal en -bedieningsmateriaal.

De visie

CAPIEL is een internationale organisatie die onder haar leden heel wat producenten en nationale verenigingen van fabrikanten telt, waaronder Agoria. CAPIEL verwacht dat de lidbedrijven van de nationale associaties en hun toeleveranciers duurzaam ondernemen ten aanzien van hun klanten, hun markten en de planeet hoog in het vaandel voeren.

Duurzaam ondernemen impliceert dat bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen op sociaal en milieuvlak, maar ook dat ze hun klanten steeds ‘best in class’-kwaliteit en een optimale dienstverlening garanderen. Die doelstellingen vergen een langdurig engagement waarbij continu naar verdere verbetering wordt gestreefd. Deze visie is bovendien van toepassing op de volledige waardeketen, van toelevering tot verkoop.

In de Code of Conduct heeft CAPIEL de belangrijkste principes van duurzaam ondernemen samengevat in een reeks praktische richtlijnen.

De concrete doelstellingen

  • De sector een gemeenschappelijke taal en terminologie laten hanteren die het inzicht in zijn activiteiten vergemakkelijkt.
  • De stakeholders binnen de sector een high-level referentiedocument bieden.
  • De sector mobiliseren om te focussen op kwaliteit, duurzaamheid en prestaties.

Meer weten?

Download de Code of Conduct van CAPIEL in het Engels 
Afbeelding
of het Frans 
Afbeelding
.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden