Recyclage elektrisch afval: nieuwe doelstellingen, nieuwe verantwoordelijkheden | Agoria

Recyclage elektrisch afval: nieuwe doelstellingen, nieuwe verantwoordelijkheden

Gepubliceerd op 18/02/14
De nieuwe Europese richtlijn betreffende de inzameling en de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moest tegen vrijdag 14 februari in de wetgeving van de lidstaten zijn omgezet.

De rest is gereserveerd voor Agoria leden