Proximus stelt ambitieuze circulaire doelstellingen voorop | Agoria

Proximus stelt ambitieuze circulaire doelstellingen voorop

Afbeelding
Gepubliceerd op 05/07/21 door Dries Vanneste
Eind mei organiseerden Agoria en Sirris een online ontmoeting met internationale circulaire frontrunners. Getuigenissen van Interface, Bosch Siemens Home Appliances, Faral Automotive & Ricoh Printing Solutions inspireerden de deelnemers en gaven inzicht in hoe circulaire strategieën worden toegepast op verschillende producten & circulaire businessmodellen worden uitgerold buiten onze landsgrenzen. Tijdens deze meet & greet deelde ook Catherine Bals, Head Sustainability & Reputation bij Proximus, de ambities van Proximus op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Welke circulaire doelstellingen ambieert Proximus? En welke concrete acties heeft Proximus reeds gelanceerd? We geven een eerste inkijk in hoe Proximus de transitie naar een meer circulaire economie omarmt.

In een circulaire economie wordt de waarde van producten en materialen zo lang en zo volledig mogelijk behouden en de productie van afval tot een minimum beperkt. Op die manier wordt een win-win gecreëerd voor uw bedrijf en uw klant, maar ook de samenleving in zijn geheel. De transitie naar een (meer) circulaire economie is een systeemverandering die alle aspecten van het economisch leven omvat. 

Als we inzoomen op elektrisch en elektronisch afval (WEEE), zien we dat de totale hoeveelheid in 2019 53.6 miljoen ton (Mt) bedroeg waarvan slechts ongeveer 18 % verzameld en gerecycleerd wordt. De overige 82% wordt gestort, verbrand of illegaal verhandeld (Bron: UN Global E-Waster Monitor). In economische termen betekent dit dat ruim 50 miljard waarde verloren gaat. België kan via het uitgebreide UPV-systeem & netwerk van Recupel en de rapportage via de BeWeee-tool veel betere cijfers voorleggen. In 2020 werd 123.840 ton elektro en lampen ingezameld, ondanks corona een stijging met 1,1% in vergelijking met het recordjaar 2019. Gemiddeld krijgt 90% van een ingezameld elektro-toestel een nuttige toepassing: 80% wordt gerecycleerd tot nieuwe materialen, de overige 10% wordt verbrand met energierecuperatie (Bron: Recupel). 

Voor telecomoperatoren is het reduceren van elektrisch & elektronisch afval één van de grootste uitdagingen. Proximus neemt daarom haar verantwoordelijkheid om het materiaalgebruik en de afvalstromen te verminderen. Zo wenst Proximus de circulaire principes in de eigen processen, producten en diensten te integreren. Daarnaast is Proximus ook uniek gepositioneerd om via digitalisering de transitie naar een meer circulaire economie te helpen realiseren. Denk aan digitale oplossingen zoals IoT & AI die de circulaire transitie zullen versnellen (eg. capteren, verwerken en inzetten van data om de levensduur van producten te verlengen). 

Proximus stelt de ambitie voorop om uiterlijk in 2030 een echt circulair bedrijf te worden en heeft hiervoor een circulair model uitgewerkt. Het circulair model van Proximus focust enerzijds op het minder en beter produceren en consumeren; en anderzijds op het zorgen dat de toegevoegde waarde van producten langer behouden blijft door de levenscycli van producten te verlengen en afval te verminderen. De circulaire ambities kaderen binnen de algemene duurzaamheidsstrategie van Proximus. Voor het ‘planet’-luik van de strategie wenst Proximus om uiterlijk in 2030 een netto positieve bijdrage te leveren aan de planeet wat de uitstoot van broeikasgassen betreft.

De transitie naar een circulaire economie is een cruciaal element om Proximus’ duurzaamheidsambities te realiseren. Dit betekent een transformatie als bedrijf met een nieuwe manier van denken en van doen. Deze verandering vraagt tijd. We stellen echter vast dat ook vele kleine inspanningen op verschillende niveaus van het bedrijf reeds een groot effect hebben. Bij Proximus willen daarnaast ook ons ecosysteem inspireren tot een verandering op grote schaal! 

 

Het circulaire model van Proximus is ingebed in het volledige ecosysteem: leveranciers, medewerkers & klanten worden bij de ambitie om echt circulair te worden, betrokken. Dit wordt duidelijk in de verschillende stappen van de levenscyclus van een product. 

Eén van de eerste vragen die gesteld worden is of het wel noodzakelijk is om nieuwe producten te ontwikkelen. Is het product echt nodig? Is het bv. niet beter om de klant een oplossing in the cloud aan te bieden in plaats van servers te installeren? 

Als productie noodzakelijk is, wordt consequent vertrokken vanuit een collaboratief eco-design: een denkoefening met leveranciers, klanten en de relevante afdelingen binnen Proximus. De hoofdvraag is de volgende: welke materialen moeten we gebruiken? Welk ontwerp is het meest aangewezen zodat het product makkelijk hersteld kan worden? Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen in plaats van eindige hulpbronnen. 

Recent ontwikkelde Proximus de green Internet Box. Tijdens het ontwerp van deze internet box werd een aanpak gehanteerd met focus op het gebruik van gerecycleerde en recycleerbare kunststoffen, het minimaliseren van de verpakking, het reduceren van het energieverbruik, het verwijderen van kunststoffen en onnodige kabels en de mogelijkheid tot herstel en refurbishment. 

Niet alleen tijdens de design fase wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot herstel en refurbishment, Proximus zal ook zelf of met partners het herstel of refurbishment van toestellen organiseren om zo de levensduur van producten te verlengen.   

Modems & decoders worden via een inzamelsysteem teruggebracht naar het distributiecentrum in Courcelles. 10 % van de toestellen die eindeleven zijn worden gerecycled (inzameling via Recupel). Daarnaast wordt 90% van de toestellen hersteld of gerefurbished. Dit omvat zowel vervangingen van hardware alsook software updates. In totaal zijn zo vanaf de start in 2014 reeds meer dan 2 miljoen toestellen gerefurbished. 

Wanneer een product definitief niet meer bruikbaar is, laat het design toe om deze te recycleren en zo waardevolle materialen zoals goud, zilver, lithium en kobalt te recupereren. Wat de recyclage van e-waste betreft is er nog heel wat verbeterpotentieel, onder meer aangezien meer dan 3 miljoen oude mobiele telefoons in België nog in Belgische lades stof liggen te vergaren. Vorig jaar lanceerde Proximus daarom samen met Umicore de oproep ‘Don ’t miss the call’  met als doel om 150 000 gsm’s in België in te zamelen en te recycleren. Ook Recupel heeft reeds verschillende initiatieven gelanceerd om de inzameling en recyclagepercentages op te krikken.  

Naast circulaire acties op het niveau van de producten, zijn ook circulaire opportuniteiten geïdentificeerd in het Proximus netwerk & de datacenters, alsook het vastgoed en de facilities. Een concreet voorbeeld is de overeenkomst die Proximus heeft afgesloten met Orange Belgium voor het delen van het mobiele toegangsnetwerk waardoor het aantal antennes, en dus het ook het gebruik van grondstoffen en energie, zal afnemen, maar ook een betere kwaliteit van de dienstverlening mogelijk wordt.

Was dit artikel nuttig?