Peter Demuynck: “Agoria en Sirris zijn klaar om de helft van de maakbedrijven te helpen met hun circulaire strategie” | Agoria

Peter Demuynck: “Agoria en Sirris zijn klaar om de helft van de maakbedrijven te helpen met hun circulaire strategie”

Afbeelding
Persco met Hilde Crevits
Gepubliceerd op 13/07/21 door Dries Vanneste
De circulaire economie leeft vandaag al bij talrijke innovatieve grote bedrijven en kmo’s in de Vlaamse maakindustrie. Maar hoe kunnen we de omslag naar een circulaire economie in een stroomversnelling brengen? Op dinsdag 13 juli is in aanwezigheid van Vlaams Minister Crevits de studie over de kansen en uitdagingen voor een circulaire maakindustrie in Vlaanderen voorgesteld. De Vlaamse overheid zal voor de uitvoering van de resultaten 15 miljoen euro extra budget uit het plan Vlaamse Veerkracht voorzien. 

Peter Demuynck, Algemeen Directeur Agoria Vlaanderen: ‘Door in te zetten op recyclage en de levensduurverlening van producten zal de competitiviteit van maakbedrijven verhogen en worden extra jobs gecreëerd. We stellen vast dat steeds meer maakbedrijven met circulaire strategieën, zoals remanufacturing of product-dienstcombinaties,  aan de slag gaan. Op basis van een jarenlange ervaring is Agoria, samen met kennispartner Sirris, klaar om 1 op de 2 maakbedrijven te helpen met hun circulaire strategie.’

De studie  #ManuMatters van Agoria toont aan dat de maakindustrie een essentiële hoeksteen en motor is van onze economie en welvaart. Niet alleen zorgt de technologische maakindustrie in België voor 188.000 directe jobs, elke job in de maakindustrie creëert bovendien minstens één bijkomende job in andere sectoren. Door naast hoogwaardige recyclage in te zetten op de levensduurverlenging van producten, waar meer toegevoegde waarde kan gecreëerd worden, verhoogt de competitiviteit van maakbedrijven en kunnen extra jobs gecreëerd worden. 

Om de circulaire economie in een stroomversnelling te brengen in Vlaanderen is eind vorig jaar in de context van Vlaanderen Circulair een breed partnerschap van bedrijven, beleidsmakers, onderzoekers, middenveldspelers en financiers gestart met de opmaak van een werkagenda naar een Vlaamse circulaire maakindustrie. Op 13 juli zijn de resultaten voorgesteld van de studie die de opmaak en uitvoer van de werkagenda circulaire maakindustrie voorbereid. 

De ambitie is dat in 2030 1 op 2 Vlaamse maakbedrijven actief met de circulaire economie aan de slag is. Centraal hierin staan het sluiten van materiaalkringlopen, het verlengen van de levensduur van producten en materialen via dienstgebaseerde modellen en het inbedden van circulaire ontwerpprincipes bij onze Vlaamse maakbedrijven. Er zal ingezet worden op prioritaire waardenketens met een hoog circulair potentieel, onder andere de elektronicasector en de machinebouw. Minister Crevits neemt de resultaten uit het onderzoek ter harte en zal de komende twee jaar 15 miljoen euro extra inzetten uit het plan Vlaamse Veerkracht. 

Als co-trekker van het traject zet Agoria actief zijn schouders onder de ambitie om een circulaire opschaling in Vlaanderen te verwezenlijken. Agoria engageert zich bovendien om de werkagenda daadwerkelijk uit te rollen en de ecosystemen met een hoog circulair potentieel samen te brengen. Specifieke aandacht is nodig om versneld in te zetten op het uitrollen van circulaire overheidsaanbestedingen met goed onderbouwde criteria. Op die manier kan de Vlaamse overheid een belangrijke duw geven aan de circulaire oplossingen van de technologische industrie.

Agoria is, samen met zusterorganisatie Sirris, al sinds 2016 heel actief in het domein van de circulaire economie. Dit jaar alleen al werden met steun van Vlaio ruim 120 bedrijven via lerende netwerken, masterclasses of groepscoachings op weg geholpen met hun circulaire projecten. In de volgende jaren zal Agoria de initiatieven opschalen  om zo steeds meer bedrijven te bereiken. Agoria zal ook samen met Sirris volop inzetten op projecten met en voor bedrijven om circulaire businessmodellen en strategieën te realiseren on the field. The time is now! 

Was dit artikel nuttig?